روزها و یادها هفته دوم اردیبهشت

اندازه متن
Aa Aa

اول ماه مه ۱۸۸۶ ميلادی روز جهانی كارگر

اول ماه مه  هر سال، ياد آور تظاهرات هزاران كارگر  زحمتكشی است كه ۱۲۵ سال پيش در شيكاگو،  برای تغيير قوانين كار قيام كردند. قوانينی كه تماما در جهت تامين منافع كارفرما و برضد كارگران بود. اگر چه از آن كارگران,  ده ها تن به خاك افتادند.

روزها و یادها هفته دوم اردیبهشت

                                                                    اعتصاب کارگری                                                                                                                                                  

از آن پس اين روز را تمامی كارگران جهان, ميعادی  برای تجمع و همبستگی برای بهبود وضعيت خود،  رسميت بخشيدند.

از آن پس، كاهش ساعت كار روزانه  به ۸ساعت  و بهبود شرايط كار مبنايی برای مطالبات كارگران شد.  و تضمين بازنشستگی و انواع بيمه،  در گامهای بعدی در فهرست خواسته های كارگران قرار گرفت.

 

 

 


دوازدهم ارديبهشت‌ ۱۳۴۷، شهادت اسماعيل شريف‌زاده، فرزند مبارز مردم كردستان

روز دوازدهم ارديبهشت سالروز شهادت روشنفكر انقلابی كرد اسماعيل شريف زاده است. وی توسط نيروهای سرکوبگر شاه دريکی از روستاهای بانه، به شهادت رسيد.

روزها و یادها هفته دوم اردیبهشت

                                                     اسماعیل شریف‌زاده و ملاآواره                                                         

اسماعيل شريف زاده در سال ۱۳۴۵ همراه چند تن از جوانان انقلابی کرد از جمله سليمان معينی، عبدالله معينی، محمدامين سراجی و ملاآواره، ”کميتهي انقلابی حزب دموکرات کردستان” را به قصد شروع مبارزهی چريکی دهقانی درايران بنيان گذاشت.

آنها ابتدا در اطراف مهاباد و بانه و سردشت به کار تبليغی و سياسی در ميان روستائيان پرداختند و قصد داشتند پس از زمستان سال ۴۶ عمليات مسلحانه را شروع کنند. رژيم شاه نيز که از تحرکات اين گروه باخبرشده بود، با بسيج نيروهای نظامی و به خدمت گرفتن مزدور و جاش، منطقهی وسيعی از پيرانشهر تا بانه و تا سنندج و پاوه و نوسود را برای ضربه زدن به اين گروه، زيرکنترل گرفت.

اولين اکيپ به رهبری شريف زاده در۱۲ارديبهشت ۱۳۴۷ وارد منطقه شد که دريکی از روستاهای بانه به محاصره دشمن درآمد. دراين درگيری نابرابر، شريف زاده ويارانش به شهادت رسيدند.

هسته‌ی بعدی، ملاآواره بود که درمنطقه سردشت محاصره و دستگير شد و به شهادت رسيد


۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۰شهادت دكتر خانعلی

در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۴۰ ،  تظاهرات فرهنگيان و معلمان كشور كه در اعتراض به‌حقوق ناچيز خود از چندی  قبل دست به‌اعتصاب زده بودند با سركوب حكومت شاه مواجه شد. اين تظاهرات در برابر مجلس شوراي ملي، در ميدان بهارستان تهران برپا شده بود.

روزها و یادها هفته دوم اردیبهشت

                                                                                 دکتر خانعلی                                                                                   

نيروهاي سركوبگر شاه  صفوف معلمان را به‌خاك و خون كشيدند.  در اين سركوب خونين دكتر خانعلی دبير دبيرستانهاي تهران به‌شهادت رسيد. از آن پس،  اين روز به ‌عنوان روز معلم نامگذاری شد.

به‌دنبال شهادت دكتر خانعلی اعتراضات گسترده‌ای عليه حكومت شاه در سراسر كشور صورت گرفت.

 

 

 


۱۳ ارديبهشت۱۳۸۳،  اعتصاب سراسری معلمان ايران .

در چنين روزي سلسله تظاهرات و اعتراضهاي معلمان شهرهای مختلف ايران به يك  اعتصاب سراسری در شهرهاي بزرگی همچون تهران، كرمانشاه، رشت، اردبيل، سنندج، اروميه، سقز و اصفهان منجر شد. اين اعتصاب گسترده, اركان رژيم ولايت فقيه را به لرزه در آورد.

روزها و یادها هفته دوم اردیبهشت

                                                    اعتصاب سراسری معلمان ایران