تقديم به كارگران بپاخاسته‌ی ايران كه هر يك كاوه‌اى هستند در برابر ضحاک ولايت

به مناسبت روز جهانی کارگر-۱۱اردیبهشت۱۳۹۷

سرود کاوه ها