اشتراک گذاری:

تقديم به كارگران بپاخاسته‌ی ايران كه هر يك كاوه‌اى هستند در برابر ضحاک ولايت

به مناسبت روز جهانی کارگر-۱۱اردیبهشت۱۳۹۷

اشتراک گذاری:

سرود کاوه ها