یادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر اردبیل – شهدای آزادی ایران

یادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر اردبیل