حمایت دانشجویان دانشگاه پیام نور بانه از اعتصاب بازاریان

اندازه متن
Aa Aa

حمایت دانشجویان دانشگاه پیام نور

صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت 97؛ دانشجویان دانشگاه پیام نور بانه؛ با تجمع در مقابل این دانشگاه و پهن کردن سفره خالی؛ از خواسته های بازاریان و کسبه بانه حمایت کردند. روز سه شنبه اعتصاب بانه وارد هفدهمین روز خود شد.  این اعتصاب از روز ۲۶فروردین در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی، آغاز شده است.

حمایت دانشجویان دانشگاه پیام نور بانه از اعتصاب بازاریان