اندازه متن
Aa Aa

حمایت دانشجویان دانشگاه پیام نور

صبح امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت 97؛ دانشجویان دانشگاه پیام نور بانه؛ با تجمع در مقابل این دانشگاه و پهن کردن سفره خالی؛ از خواسته های بازاریان و کسبه بانه حمایت کردند. روز سه شنبه اعتصاب بانه وارد هفدهمین روز خود شد.  این اعتصاب از روز ۲۶فروردین در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی، آغاز شده است.

حمایت دانشجویان دانشگاه پیام نور بانه از اعتصاب بازاریان