در خاطره روزها ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱ مِه

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۷ 

درگذشت ابوریحان بیرونی

۱۱ اردیبهشت «۴۴۰ قمری » ۱ مِه درگذشت ابوریحان بیرونی

محمد بن احمد بن ریحان هروی خوارزمی بیرونی فیلسوف ایرانی در ریاضی، طب، نجوم و سایر علوم متبحر بود.

چهل سال در هند اقامت گزید و علاوه بر تسلط به زبان آن‏ها، افكار حكمای هند و یونان را ضمیمه‏‌ی معارف اسلامی نمود و علوم اسلامی را در  هندوستان رواج داد.

 

 

 

روز جهاني كارگر

۱۱ اردیبهشت- ۱ مِه «۱۸۸۶ ميلادي» روز جهاني كارگر

اول مه  تظاهرات هزاران كارگر كه براي شرايط كار خود در شيكاگو اعتصاب كردند،

به گلوله بسته شد و دههاتن از كارگران كشته شدند.

اما، كارگران توانستند به بسياري از خواسته‌هايشان از جمله كاهش ساعات روزانه كار از ده ساعت به ۸ ساعت دست يابند…

 

 

 

روز آزادی مطبوعات

۱۱ اردیبهشت- ۱ مِه «۱۸۱۹ ميلادي» روز آزادی مطبوعات

اول ماه مه، پیش از آن که به عنوان «روز جهانی کارگر» تعیین شود «روز آزادی مطبوعات» اعلام شده بود.

این تصمیم در سال ۱۸۱۹ در فرانسه اتخاذ گردید که به تدریج جهانی شده و جلسات سخنرانی برگزار می شده است.

 

 

 

بازنشستگی ديوكلتيانوس

۱۱ اردیبهشت- ۱ مِه« ۳۰۵ ميلادي» بازنشستگی ديوكلتيانوس

امپراتورروم كه شهرت ضديت  شديد با مسيحيت داشت”

اول مه سال ۳۰۵ ميلادي بدون داشتن دشواري  اعلام داشت كه ازهمين امروزخودرا بازنشسته مي كند و به زندگاني عادي بازخواهد گشت و حراست از روم از اين پس بعهده ديگران است .

 

 

 

عاقبت جوزف گوبلز

۱۱ اردیبهشت- ۱ مِه« ۱۹۴۵ ميلادي» عاقبت جوزف گوبلز

اول ماه مه سال ۱۹۴۵دكتر جوزف گوبلز رئيس تبليغات رايش سوم كه تنها يك روزصدراعظم آلمان شده بود درپناهگاهش دربرلين، فرزندانش رامسموم كرده و همراه با همسرش خودكشي كردند.

شب پيش از آن هيتلر قبل از خودكشي گوبلز را به رياست دولت منصوب كرده بود.