یادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر اهواز – شهدای آزادی ایران

یادواره شهیدان مجاهد خلق در شهر اهواز – شهدای آزادی ایران