تجمعهای اعتراضی کشاورزان و کامیونداران اصفهان، ورزنه و بافق یزد

اندازه متن
Aa Aa

تجمعهای اعتراضی کشاورزان و کامیونداران اصفهان، ورزنه و بافق یزد

کامیونداران منطقه محمدآباد قهاب در منطقه صنعتی شرق اصفهان   روز یکشنبه۲۳ اردیبهشت ۹۷ دومین روز تجمع و اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. آنها در اعتراض به کم بودن کرایه و بلاتکلیفی وضعیت شان و پاسخگو نبودن کارگزاران رژیم به مطالباتشان، تجمع کردند.

در ورزنه مردم و کشاورزان روز یکشنبه۲۳ اردیبهشت ۹۷ بمنظور گرفتن حقآبه قانونی خود دست به تجمع و اعتراض زدند.

تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان ورزنه

تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان ورزنه

تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان ورزنه

تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان ورزنه

تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان ورزنه

تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان ورزنه

تجمع اعتراضی مردم و کشاورزان ورزنه

 

 

 

 

 

 

در بافق در استان یزد روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ ۹۷ کارگران راه آهن بافق در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده  دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.