در خاطره روزها ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱۴ مه

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

آي كوينگ

آي كوينگ

۲۴ اردیبهشت -۱۴ مه «۱۹۹۵ ميلادي» درگذشت ” آي كوينگ”

«آي كوينگ» شاعر مردمي چين كه به فردوسي چين شهرت داشت در انقلاب چين همرزم مائو بود. «آي كوينگ» طي ۵۰ سال چند مجموعه شعر حماسي و غزل سرود. فرانسوا ميتران رئيس جمهوري فرانسه به خاطر اشعار «آي كوينگ»، به او نشان شواليه ادبيات داده بود.

 

 

 

پيمان نظامي ورشو

پيمان نظامي ورشو

۲۴ اردیبهشت -۱۴ مه «۱۹۵۵ ميلادي» پيمان نظامي ورشو

این پیمان توسط شوروي و اقمارش، كشورهاي لهستان، چكسلواكي، مجارستان، روماني، بلغارستان و آلمان‌شرقي به‌امضا رسيد. پيمان ورشو در برابر پيمان ناتو كه توسط آمريكا و متحدين غربي‌اش ايجاد شده بود، برپا شد و بعد از فروپاشي شوروي و بلوك شرق از بين رفت.

 

 

 

اشغال هلند توسط هيتلر

اشغال هلند توسط هيتلر

۲۴ اردیبهشت -۱۴ مه «۱۹۴۰ ميلادي» اشغال هلند توسط هيتلر

به‌دنبال بمباران شديد «روتردام» و حملات برق‌آساي ارتش هيتلر به هلند، ارتش اين كشور تسليم شد و هلند به اشغال نيروهاي آلماني درآمد. پس از آن نيروهاي پارتيزاني هلند به مقاومت و جنگ و گريز در برابر اشغالگران برخاستند. در مارس ۱۹۴۵ هلند با ياري متفقين آزاد شد.

 

 

 

قتل پادشاه فرانسه

قتل پادشاه فرانسه

۲۴ اردیبهشت -۱۴ مه «۱۶۱۰ ميلادي» قتل پادشاه فرانسه

«هانري چهارم» پادشاه وقت فرانسه كه فرمان «نانت» را با هدف پايان دادن به اختلافات مذهبي و جنگهاي ناشي از آن امضاء كرده بود به دست يك كاتوليك متعصب کشته شد. «هانري چهارم» با امضاي منشور «نانت» در فرانسه آزادي مذهب اعلام كرده بود و اكثريت كاتوليك فرانسه مجبور به تحمل مذاهب اقليت شده بودند.

 

 

 

راسي پورام نارايان

راسي پورام نارايان

۲۴ اردیبهشت -۱۴ مه «۲۰۰۱ ميلادي» درگذشت «راسي پورام نارايان»

«راسي پورام نارايان» داستان نويس هندي وي مسائل هند در قرن بيستم را به سبك چخوف به صورت داستان كوتاه درآورد. ترجمه داستانهاي «نارايان» به زبانهاي ديگر، ساير ملل را با هنديان آشنا ساخت.