انتقال ناگهانی زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند به سالن ۱۰

اندازه متن
Aa Aa

زندان گوهردشت کرج:‌انتقال ناگهانی زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند به سالن ۱۰

دژخیمان خامنه ای صبح روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷؛ زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از بستگان مجاهدان اشرفی را بطور ناگهانی به دفتر بند فراخواندند

و به دستور ضیایی رئیس جنایتکار زندان او را به سالن ۱۰ بند ۴ که یک بند فوق امنیتی است منتقل کردند.
این زندانی سیاسی در روزهای اخیر نسبت به شرایط و وضعیت بند اعتراض کرده بود. از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی اطلاعی در دست نیست.

انتقال ناگهانی زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند به سالن ۱۰