تهران:‌تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسات البرز ایرانیان و افضل توس

اندازه متن
Aa Aa

تهران:‌تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسات البرز ایرانیان و افضل توس

جمعی از غارت شدگان موسسه افضل توس و البرز ایرانیان روز سه شنبه در سه نقطه تهران از جمله در مقابل دادسرای پولی و بانکی، بانک تجارت و همچنین بانک آینده تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ابتدا جمعیت در مقابل دادسرای جرائم پولی تجمع کردند و با پرتاب تخم مرغ و گوجه فرنگی به در ورودی و تابلوهای آن اعتراض خود را نشان دادند.

غارت شدگان سپس به مقابل بانک تجارت تجمع کردند و به طرف آن تخم مرغ و گوجه پرتاب کردند.

غارت شدگان سپس در مقابل بانک آینده تجمع کردند و این نقطه را هم با گوجه وتخم مرغ مورد حمله قرار دادند.
آنها شعار می دادند:‌
مرگ بر رسول تاش
بانک آینده دزده پول ما رو میدزده
بانک آینده دزده رو پول ما نشسته
دزدی دولتی آخر بی غیرتی
قوه قضایی تو حامی ملتی
وای از این ظلم وای از این ظلم
زیر بار ستم نمیکنیم زندگی ….
بگو مرگ بر سیف

تهران:‌تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسات البرز ایرانیان و افضل توس