فوت یکی از غارت شدگان موسسه ثامن الحجج بدلیل فشارهای عصبی

اندازه متن
Aa Aa

فوت یکی از غارت شدگان موسسه ثامن الحجج بدلیل فشارهای عصبی

بنا به گزارشهای منتشر شده یک جوان غارت شده توسط موسسه ثامن الحجج و به یغما رفتن

داراییهایش به دنبال فشارهای عصبی در تجمع غارت شدگان جان باخت.
فوت این جوان خشم غارت شدگان را برانگیخت و اعتراض آنها را برانگیخت