اندازه متن
Aa Aa

اعتراف عضو مجلس رژیم آخوندی به عدم شفافیت مالی ۱۳۰ نهاد مالی حکومتی

 

خبرگزاری حکومتی خانه ملت چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ گزارش داد:

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون بودجه مجلس رژیم در اعتراف به گوشه ای از فساد گسترده در حکومت آخوندی ،

از عدم شفافیت در فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی حکومتی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی خبر داد

وی اعتراف کرد تقریبا هیچ نهادی صورت های استاندارد مالی و تراز مالی خود را منتشر نمیکند

به گونه ای که یک شهرداری ۸ سال تفریغ بودجه نشده یا شرکتهایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخش و بیان نشده است

وی گفت: با این عدم شفافیت، فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می شود و این افراد می خواهند که شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود

برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بسترها را برای فاسد در آینده ایجاد می کند

باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته … قانون در این بخش وجود دارد اما … اجرا نمی شود.

… حدود 130 نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار،

پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست، تصریح کرد:

در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد، چراکه این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند.

اعتراف عضو مجلس رژیم آخوندی به عدم شفافیت مالی ۱۳۰ نهاد مالی حکومتی