اعتراف عضو مجلس رژیم آخوندی به عدم شفافیت مالی ۱۳۰ نهاد مالی حکومتی

اندازه متن
Aa Aa

اعتراف عضو مجلس رژیم آخوندی به عدم شفافیت مالی ۱۳۰ نهاد مالی حکومتی

 

خبرگزاری حکومتی خانه ملت چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ گزارش داد:

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون بودجه مجلس رژیم در اعتراف به گوشه ای از فساد گسترده در حکومت آخوندی ،

از عدم شفافیت در فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی حکومتی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصی سازی خبر داد

وی اعتراف کرد تقریبا هیچ نهادی صورت های استاندارد مالی و تراز مالی خود را منتشر نمیکند

به گونه ای که یک شهرداری ۸ سال تفریغ بودجه نشده یا شرکتهایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخش و بیان نشده است

وی گفت: با این عدم شفافیت، فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می شود و این افراد می خواهند که شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود

برای عدم شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بسترها را برای فاسد در آینده ایجاد می کند

باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته … قانون در این بخش وجود دارد اما … اجرا نمی شود.

… حدود 130 نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار،

پست بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان شفاف نیست، تصریح کرد:

در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد، چراکه این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند.

اعتراف عضو مجلس رژیم آخوندی به عدم شفافیت مالی ۱۳۰ نهاد مالی حکومتی