تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی یزد و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

اندازه متن
Aa Aa

تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی یزد و دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشگاه یزد

روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ ۹۷ صدها دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه یزد  موسوم به صدوقی در اعتراض به کیفیت بد غذا از خوردن آن خودداری کرده و دست به اعتصاب زدند. دانشجویان شعار می‌‌دادند: «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».

یکی از عوامل حکومتی برای نشان دادن اینکه غذا دارای کیفیت است مشغول خوردن آن شد که تمسخر دانشجویان را در پی داشت و وی را هو کردند و دانشجویان معترض بار دیگر شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» را سردادند.

شعار دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه علیه بسیج و انجمن اسلامی

روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ ۹۷ دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه علیه بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی رژیم در دانشگاه تجمع کرده و شعار می‌دادند:

«بسیج دانشجویی نمی‌خوایم نمی‌خوایم»

و «انجمن اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم».