راه حلهای ارائه شده توسط آخوند روحانی برای نجات برجام

اندازه متن
Aa Aa

راه حلهای ارائه شده توسط آخوند روحانی برای نجات برجام

گفتگو با میثم ناهید – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

روحانی، بحران بی راه حلی، بحران درونی

 

روحانی بعد از چند روز که بحث گرفتن تضمین از اروپا مطرح بود، ساکت بود، اما اکنون در هیأت دولت صحبتهایی کرده است و به موضوع برجام پرداخته است. سؤال این است که چه گزارشی در مورد راه حل نظام در قبال شرایطی که بعد از خروج آمریکا از برجام ایجاد شده، ارائه داده است؟

س: پس از چند روز از سفر ظریف و بحث با اتحادیة اروپا روحانی چه چشم اندازی از راه حل و تصمیم رژیم در سخنان امروز خود ارائه داد؟

ج: هیچ اشاره یی به راه حل ونتیجة سفر ظریف و هر اقدام دیگری نکرد. البته طبیعی است که اگر کمترین نتیجه یی حاصل شده بود، حتما نه در جلسة هیأت دولت که در یک کنفرانس رادیو تلویزیونی آن را بیان می کرد یا به بهانة دیگری ظاهر می شد وسخنرانی می کرد. اما در این صحبتها هیچ اشاره یی به راه حل و نتیجة آن هم پس از یک هفته از خارج شدن آمریکا از برجام نداشته است.

س: اما روحانی مفصل در مورد برجام و چشم اندازهای آن صحبت کرد؟

ج: اگر همة صحبتهایی که در مورد برجام کرد را خلاصه کنیم چند محور در آن دیده می شود:

اول این که برجام چه راه حل نجات بخشی برای رژيم بوده و به ادعای او چه خدمتی به نظام کرده است. در این مورد گفت: «دستاورد اول احقاق حقوق ملت ایران بود. مطابق قطعنامه‌های سازمان ملل، غنی‌سازی ایران غیرقانونی اعلام شده بود که البته به هیچ وجه این موضوع را قبول نداریم، اما این مسأله به مستمسکی برای فشار به کشورمان تبدیل شده بود و لذا قصد داشتیم آن را از بین ببریم. بر این مبنا زیربنای ادعای آنها موضوع PMD و ادعای فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز بود و ما این زیربنا را از بین بردیم و معلوم شد که ادعاهای آنها نابجاست و از طرفی حقوق ملت ایران را تثبیت و قطعنامه‌های مربوط به این موضوع را لغو کردیم.  دستاورد و هدف دیگر رفع تحریم‌ها در راستای تأمین منافع ملی بود که در این راستا، اگر چه ممکن است از صد در صد خواسته‌های خود در عمل به ۸۰ درصد دست یافته باشیم ».

دوم: باند دلواپسان را آن روی سکة آمریکا معرفی کرد وگفت: همان طور که « عده‌ای که آن طرف هستند، تصور می‌کنند با فشار، تحریم، تهدید و حتی نشان دادن علائم جنگ می‌توانند ملت ایران را تسلیم کنند»، «در موضوع هسته‌ای عده‌ای هم تصور می‌کنند که مسائل جهانی و اموری که به نوعی در مجامع بین‌المللی و شورای امنیت مطرح شده را با سخنرانی، شعار و تحریک احساسات مردم می‌توان حل و فصل کرد که البته ثابت شده که این هم مسیر درست و دقیقی نیست».

سوم: تحت عنوان این که برجام چه مسائلی حل کرده دوباره پای خامنه ای را وسط کشید و گفت: « باید در ارزیابی دستاوردها بین برجام و نبود برجام مقایسه انجام دهیم در این صورت به خوبی مشخص می‌شود که ملت ایران چه کار بزرگی انجام داده است… البته در این راه همیشه ملت ایران، حامی و پشتیبان بودند و مقام معظم رهبری رهنمود و ارشادهای لازم را داشته‌اند و همه با هم این کار بزرگ را به انجام رساندیم».

چهارم:‌ در جوابگویی و حمله به باند رقیب کمی بیشتر گاز داد و گفت:‌ « امروز روزی نیست که همدیگر را پای میز سوال ببریم، البته ممکن است چنین فرصتی بعداً پیش بیاید که بسیار از آن استقبال می‌کنیم، اما در زمان کنونی همه باید در برابر فشارهای آمریکا، متحد باشیم».

روحانی درحالی این گونه باند رقیب را پس می زند که در یک هفتة گذشته به شدت زیر ضرب دلواپسان بوده که بایستی بیایی معذرت خواهی کنی که چرا مرز سرخهای رهبری را زیر پا گذاشتی و در این کشمکش به او هشدار داده بودند که باز نباید پای خامنه ای را پیش بکشی، مثلا احمد خاتمی از هیأت رئیسة خبرگان ارتجاع امروز در حالی که برای ماستمالی کردن رسوایی بیانیة‌ خبرگان به صحنه آمده بود تا بگوید دشمنان این بیانیه را به خبرگان منتسب کردند در حالی که بیانیة شخص جنتی بود، در همین حال به روحانی هم به شکل غیر مستقیم هشدار داد که :

«انتظار می‌رود طرفین در سخنان خود از رهبری خرج نکنند زیرا که سخنان رهبری مشخص است و جنتی در این ارتباط هم تایید هم تذکر و هم گله داشتند و نباید گزینشی با فرمایشات رهبری روبرو شد و در مسائل سیاسی باید حرف‌های خودمان را بزنیم و از رهبری خرج نکنیم».

س : با این جوابهایی که روحانی داد آیا می تواند باند رقیب را وادار به سکوت کند؟ و آیا این کشمکش به وحدت مورد ادعای روحانی و احمد خاتمی و هر دو باند می انجامد؟

ج: در یک صورت روحانی می توانست باند رقیب را پس بزند و آنها را وادار به سکوت کند که یک دستاوردی می داشت مثلا سفر ظریف به جایی رسیده بود و مثلا توانسته بود به گفتة روحانی و خامنه ای حتی تضمینکی گرفته باشد. اما چون دستش خالی است نمی تواند آنها را پس بزند و البته آنها به خاطر همین حرفهای امروزش هم او را زیر ضرب بیشتری خواهند برد و بحران باز هم تشدید خواهد شد. تشدید بحران حاصل همین بن بست است و ضربه یی که با خارج شدن آمریکا از برجام به رژیم خورده است این ضربه و بن بست به درون رژیم ریخته و بحران را تشدید کرده و بازهم می کند. البته سایر پیامدهای این تحول یعنی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی هم به درون رژیم می ریزد و بازهم بحران درونی را بیشتر تشدید خواهد کرد.