رسالت:‌ روحاني دو سال با اروپايي ها گفتگو کرد دستاورد آن گفتگو همانند برجام «هيچ» بود نه «تقريباً هيچ»!

اندازه متن
Aa Aa

  رسالت:‌ روحاني دو سال با اروپايي ها گفتگو کرد دستاورد آن گفتگو همانند برجام «هيچ» بود نه «تقريباً هيچ»!

روزنامه حکومتی رسالت در سرمقاله امروز چهارشنبه خود   با عنوان :‌ ارزيابي وضع ما و دشمن! مذاکره با کشورهای اروپایی را بی نتیجه خواند و  مانند برجام شکست خورده دانست و نوشت :

«راه اندازي “مرکز اطلاعات مالي” که به خواسته «اف اي تي اف» از ما به بهانه جلوگيري از پولشويي صورت گرفته را مي توان، يک پايگاه داخلي اتاق جنگ آمريکا در تهران تلقي کرد.

منظور از واژه “تروريسم” در بندهاي ت، ث، ج، ح و … اين لايحه که بارها تکرار شده است چيست؟

آيا «اف اي تي اف» به قرائت ما از تروريسم رضايت مي دهد؟ آنها از واژه تروريسم خواست و قرائت خود را دارند و مقبوليت همان را از ما مطالبه دارند لذا چرا بايد با پاي خود وارد فرايندي شويم که هم تشديد تحريم ها را پذيرا باشيم و هم به خودتحريمي بپردازيم!؟ آيا اين به معناي نصب ديده بانان دشمن در خاک خودي نيست؟

وزير خارجه کشورمان اکنون با آغاز سفرهاي برجامي مي خواهد برجام را با تعهدات 5 کشور سرپا نگه دارد. او و معاونش گفته اند؛ اروپا دو ماه فرصت دارد که تضمين بدهد. سوال اين است دو سال گذشته هيچ کدام هيچ تضميني نداده اند در اين دو ماه قرار است چه اتفاقي بيفتد تا تضمين هاي لازم براي برجام گرفته شود.

سوال بعدي اين است که مرکز تصميم گيري درباره تحريم ها، آمريکاست؟ وقتي آمريکا از برجام خارج شده و به هيچ يک از تعهدات خود پايبند نيست از برجام چه چيزي مانده است که ما بدون آنها بتوانيم به آن دلخوش باشيم.

ماندن در برجام يعني انجام تعهدات يک طرفه! در حالي که هيچ تعهدي از آن طرف شکل عملي به خود نگرفته است.

سوال سومي که مطرح است آن است که اروپايي ها تقريباً مطالبه اي همسنگ آمريکا بلکه بيشتر براي تضمين تعهدات خود دارند. پس اگر مذاکرات حول آن مطالبات صورت بگيرد عملاً به معناي کنار گذاردن برجام و تحميل هزينه هايي جديد فراتر از برجام خواهد بود.

پس عملاً اروپايي ها هم برجام را پاره کرده يا از آن خارج شده اند. با اين وصف ايران به چه دليل بايد همچنان در برجام بماند در حالي که آمريکا از برجام خارج شده و اروپا هم عملا در برجام نبوده تا خارج شود چرا که اگر بود به تعهدات خود عمل مي کرد و نيازي به اخذ تضمين نبود. دولت بايد از محرمانگي هاي برجام پرده بردارد و ملت را در جريان آنچه که تاکنون به آن رسيديم قرار دهد.

طي دو سال گذشته ما زمين داديم بدون اينکه زمان بگيريم،

فرصت سوزي کرديم به اميد آنکه طرف سرعقل بيايد اما آمريکا با  مشاورت (مجاهدین) به سرعت به سمت يک آتش افروزي در منطقه مي روند!

آنها مي خواهند قبل از اين آتش افروزي با عزت و اقتدار ملي ما در داخل و توان بالفعل نظامي  در عمق استراتژيک ايران در منطقه بازي کنند، اين بازي نبايد تحت عنوان مذاکرات با اروپا تداوم يابد.

آمريکايي ها با تحريک (مجاهدین) داخل و خارج،مرزي براي اشتهاي امتيازگيري خود قائل نيستند.

روحاني دو سال با اروپايي ها در سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي گفتگو کرد دستاورد آن گفتگو همانند برجام «هيچ» بود نه «تقريباً هيچ»!

آن سال ها همه فعاليت هسته اي ايران به دليل تعهد خود به حالت تعليق و تعطيل درآمد اما آنها نه تنها کاري نکردند بلکه ايران را محور شرارت در منطقه خواندند. اروپايي ها اصلاً نگاهي به اقدامات اعتمادساز ما نکردند و ساز خود را زدند. امروز هم در و دروازه گفتگو با اروپا بر همان پاشنه مي چرخد ضمن اينکه فهرست مطالبات خود را بالا هم برده اند. وقتي اروپا به تعهدات خود در موافقتنامه نوامبر 2004 هنوز عمل نکرده است چگونه انتظار داريد آنها تضمين به اجراي تعهدات خود در برجام پس از خروج آمريکا، آن هم پس از گذشت دو سال از امضاي خود بدهند؟ ايران اگر مي خواهد با اتحاديه اروپا گفتگو کند بايد اول تعهدات برجامي خود را تعليق و با عزم خروج از «ان پي تي» به ميز گفتگو برگردد. اين کمترين موضع در برابر «خوارج» جهاني است. چرا دولت از تفوه به اين موضع پرهيز دارد؟

  رسالت:‌ روحاني دو سال با اروپايي ها گفتگو کرد دستاورد آن گفتگو همانند برجام «هيچ» بود نه «تقريباً هيچ»!