مسدود شدن متروی مسیر تهران-کرج توسط مردم  

اندازه متن
Aa Aa

مسدود شدن متروی مسیر تهران-کرج توسط مردم  

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 قطار متروی ارگ سبز خراب شد و مردم را وسط راه پیاده کرد.

مردم و  مسافران در اعتراض به این وضعیت متروی مسیر تهران-کرج را بستند. متروی مسیر تهران – کرج از ساعت شش صبح خراب شده است.

مسدود شدن متروی مسیر تهران-کرج توسط مردم