طنز- «قطعه گناهان تلگرام» – برگرفته از پیک شادی

اشتراک گذاری:

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۷

اشتراک گذاری: