اشکها ولبخندها ـ‌ لبخند پاریس ـ جمعه ۲۸ اردیبهشت

اندازه متن
Aa Aa

اشکها ولبخندها ـ‌ لبخند پاریس

تاریخ سرگذشت شگفت انگیز ملت ها.

داستان فراز های پیروزی و روزهای شکست . روایتی ماندگاراز رنج های آدمی ورقم زدن سرنوشت .

کتابی با فصل های متفاوت گاه پرنشاط  و گاه اندوهبار ، اما برای مردان راه همیشه امید انگیزو درس آموزاست .

کتاب تاریخ را ورق خواهیم زد وسیمای ملت هارا  درشیرین ترین وتلخ ترین روزها ی سرزمینها شان به تماشا خواهیم نشست دراشکها ولبخند هاشان .