اعتصاب بانه نمونه‌ای از یک پایداری مردمی – ۲۸اردیبهشت۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اعتصاب بانه نمونه‌ای از یک پایداری مردمی – ۲۸اردیبهشت۱۳۹۷

نگاهی به اعتصاب بازار و کسبه بانه در همبستگی با کولبران محروم و بالا رفتن عوارض مرزی