برخی گزارشهای مردمی از تظاهرات کازرون و درگیریهای این شهر در روز پنجشنبه

برخی گزارشهای مردمی از تظاهرات کازرون و درگیریهای این شهر در روز پنجشنبه

🔺همین الان موفق شدم تلفنی با کازرون صحبت کنم :

🔺امروز کلیه مغازه ها و بانک ها تعطیل بود.

مردم شیشه تمام بانک ها رو شکستند.

🔺در تمام خیابان های منتهی به میدان مرکزی شهر بنام میدان شهدا(خیرات قدیم) خیابان ها پر از لاستیک های آتش زده و دود هست.

🔺هوا پر از گاز اشک آور شده و تنفس برای مردم سخت شده.

🔺امروز بعد از استقرار نیروهای ضد شورش اعزامی از شیراز در میدان شهدا، مردم از همه طرف به سمت آنها هجوم آوردند و جنگ تن به تن سختی درگرفته.

🔺مردم دو کانکس مربوط به پلیس در میدان شهدا را به آتش کشیدند.

🔺تا حالا ۴ ماشین پلیس به آتش کشیده شده.
🔺مردم متحد و یکدل پشت به پشت هم هستند و خواهان انتقام خون کشته شدگان خود هستند.

🔺روز گذشته بعد از اعتراضات مسالمت آمیز مردم، تعداد کثیری از جوانان بازداشت شده و به پاسگاه منتقل شده اند.
🔺بعد از اینکه وساطتت بزرگان و ریش سفیدها برای آزادی بازداشت شدگان از طرف دادستان مردود شد، مردم پشت در پاسگاه ماندند.

🔺بعد از حضور مردم در برابر پاسگاه، دادستان آنجا را ترک کرده و دستور تیراندازی داده.

🔺فضای شهر به شدت امنیتی و جنگی شده.
تمام موبایل ها و اینترنت شهر همچنان قطع هست.

🔻همه‌خیابان های مرکزی شهر پر از دود و لاستیک آتش زده است
🔺اعتراضات همچنان ادامه دارد.

🔻با رسیدن کازرونی های مقیم شیراز و بوشهر به کازرون، امشب بر شدت اعتراضات اضافه خواهد شد.

مردم کازرون یک قدم ‌پا پس نخواهند کشید.

برخی گزارشهای مردمی از تظاهرات کازرون و درگیریهای این شهر در روز پنجشنبه