اندازه متن
Aa Aa

تهاجمات جوانان غیور کازرون به نیروهای سرکوبگر رژیم تا بامداد روز جمعه

بنا به گزارشهای دریافتی درگیریهای کازرون تا ساعت دو و نیم بامداد روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷ ادامه داشت.

فیلم درگیری جوانان و زنان دلیر کازرون با نیروهای سرکوبگر

جوانان دلیر کازرون از ساعت ۱۰ شب گذشته (پنجشنبه 27 اردیبهشت)به نیروهای سرکوبگر حمله کردند و آنان را گوشمالی دادند و وادار به فرار کردند.

نمای خبر(جزییات بیشتر)

جوانان مبارز کازرون بصورت تیم های دو نفره سوار بر موتور، حملات بی امان خود را علیه وحوش رژیم آخوندی تا ساعت دو و نیم بامداد ادامه دادند .

تهاجمات جوانان غیور کازرون به نیروهای سرکوبگر رژیم تا بامداد روز جمعه