در خاطره روزها ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۱۹ مه

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

زادروز دکتر مصدق

زادروز دکتر مصدق

۲۹ اردیبهشت«۱۲۸۵ خورشيدي»۱۹مه زادروز دكتر محمد مصدق  

مصدق بزرگ پایه گذار ملى شدن نفت ايران بود. در بین کشورهای جهان سوم از او به عنوان کسی که با پایداری تحسین‌برانگیزی در برابر استعمار انگلیس ایستاد، نام می‌برند. دولت مصدق با كودتاي  ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ساقط و مصدق پس از سه سال زندان تا پايان عمر در تبعيد بسر برد.

 

 

حمله به تظاهر کنندگان

حمله به تظاهر کنندگان

۲۹ اردیبهشت -۱۹ مه «۲۰۱۰ ميلادي» حملة به تظاهركنندگان

ارتش تايلند براي پايان دادن به اعتراض سرخ پوشان اين كشور به محل تجمع آنها در بانكوك حمله كرد. معترضان كه خواهان كنارهگيري نخست وزير بودند، بزرگترين مجموعه خريد و فروش اين كشور را در  بانكوك تسخير كرده بودند. در این درگيري سرخپوشان ناچار به ترك منطقه شدند.

 

 

استقلال تیمور شرقی

استقلال تیمور شرقی

۲۹ اردیبهشت -۱۹ مه «۲۰۰۲ ميلادي» استقلال تيمور شرقي

تيمور شرقي به مدت ۴۰۰سال تحت سلطه پرتغال قرار داشت و وقتي در دهه ۷۰ميلادي پرتغال از اين كشور عقب‌نشيني كرد، اندونزي به‌آن حمله كرده و آن را ضميمه خود نمود. اين اشغال ۲۴ساله حدود ۱۰۰هزار كشته بر جاي گذاشت.

 

 

فاشیسم در ایتالیا

فاشیسم در ایتالیا

۲۹ اردیبهشت -۱۹ مه «۱۹۲۶ ميلادي» فاشيسم در ايتاليا

در اين روز برقراري حكومت فاشيستي در ايتاليا اعلام شد. فاشیسم به صورت عامل وحدتی جلوه داده شده که ایتالیا را از خطر بلشویسم حفظ خواهد نمود و تدریجا تشکیلات رسمی پلیس، دادگاهها و ارتش را فرا گرفت و دسته‌های نیمه نظامی “پیراهن سیاهان به سرکوب سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها پرداختند.

 

 

ربودن دختران نیجریه بوسیله بوکو‌حرام

ربودن دختران نیجریه بوسیله بوکو‌حرام

۲۹ اردیبهشت۱۳۹۳-۱۹مه ربودن دختران نیجریه بوسیله بوکو حرام

در اوايل بهار، ۲۷۶دختر دانش آموز از مدرسه اي مسيحي در شرق نيجريه توسط گروه بنيادگراي بوكو حرام ربوده شدند. نيروهاي خودجوش مردمي در منطقه كلابلگ، در شمال نيجريه به مبارزه با شبه‌نظاميان بنيادگراي بوكوحرام پرداختند و در جريان درگيري ميان آنها حدود ۲۰۰ نفر از شبه‌نظاميان كشته شدند.