وزارت خزانه داری شبکه های تامین مالی کلیدی حزب الله و مجاری رژیم ایران را هدف قرار داد

اندازه متن
Aa Aa

وزارت خزانه داری شبکه های تامین مالی کلیدی حزب الله و مجاری رژیم ایران را هدف قرار داد

دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه، تامین کننده مالی حزب الله، محمد ابراهیم بازی، و نماینده حزب الله در ایران، عبدالله صفی الدین را به عنوان تروریستهای جهانی شناخته شده، تحریم کرد.

همچنین روز پنجشنبه پنج شرکت مستقر در اروپا، غرب آفریقا و خاورمیانه که تحت کنترل محمد بازی و یک تروریست جهانی شناخته شده دیگر، به عنوان “تروریستهای جهانی شناخته شده” تعیین شدند.

وزیر خزانه داری، استیون منوچن گفت:

این اقدام برجسته کننده اقدام پنهانکارانه و شرم آور حزب الله و حامیان ایرانی آن است.”

برخلاف ادعای نصرالله، حزب الله از تامین کننده های مالی ای مانند “بازی”، که با معامله کنندگان مواد مخدر در ارتباط است، و پولشویی می کند، برای تامین مالی تروریسم استفاده می کند.

اقدامات وحشیانه و گمراهانه مطرح ترین تامین کننده مالی حزب الله نمی تواند تحمل شود. این دولت در هر فرصتی شبکه های ترور حزب الله و رژیم ایران را، از جمله آنها که به بانک مرکزی ایران وابسته اند، افشا می کند.”

در نتیجه اقدام امروز همه داراییها و منافع در داراییهای این اشخاص که در ایالات متحده قرار دارند،

یا در تصرف یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، باید مسدود شده و به دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا گزارش شوند.

مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا معمولا همه معاملات اشخاص آمریکایی و یا در داخل، و یا در حال گذر از، ایالات متحده را که شامل هر مال یا منفعت در مال اشخاص تعیین شده یا تحریم شده باشد، ممنوع می کند.

اقدامات امروز نشاندهنده همگرایی حمایت رژیم ایران از تروریسم با بسیاری از ابعاد فعالیت های جنایی، از جمله قاچاق مواد مخدر است.

محمد بازی، علاوه بر تامین میلیونها دلار برای حزب الله، شریک یحیی جامع، رهبر فاسد سابق گامبیا، است. یحیی جامع، علاوه بر صادر کردن دستور ترورهای هدفمند، خزانه دولتی گامبیا را به نفع شخصی خود غارت کرد.

“بازی” علاوه بر این، روابط تجاری با سازمان پولشویی و قاچاق مواد مخدر أيمن جمعة دارد.

رژیم ایران، بعنوان حامی اصلی حزب الله، شریک رفتار نفرت انگیز “بازی” است.

عبدالله صفی الدین،

نماینده حزب الله در ایران و عموزاده حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، مشخصا برای برقراری مجدد روابط سیاسی ایران و گامبیا با “بازی” همکاری کرد.

علاوه بر این، “بازی” و صفی الدین سابقا با بانک مرکزی ایران، که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اخیرا آن را بعنوان شریک تسهیل کننده دسترسی نیروی قدس سپاه پاسداران به میلیون ها دلار آمریکایی شناسایی کرد، همکاری می کرده تا دسترسی بانکی بین رژیم ایران و لبنان را توسعه دهد.

وزارت خزانه داری شبکه های تامین مالی کلیدی حزب الله و مجاری رژیم ایران را هدف قرار داد