در خاطره روزها ۲خرداد ۱۳۹۷- ۲۳ مه

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۲خرداد ۱۳۹۷

 

نخستين چاپخانه در ايران

نخستين چاپخانه در ايران

۲خرداد «۱۰۱۹ خورشيدي»۲۳ مه نخستين چاپخانه در ايران

نخستین چاپخانه در زمان شاه عباس و توسط يك ارمني در اصفهان راه اندازي شد. در دوره حکومت نادرشاه افشار جزوه‌هایی به لاتینی و عربی در ایران چاپ  شد. در دوران ولایت‌عهدی عباس میرزای نایب السلطنه صنعت چاپ در ایران به طور جدی آغاز شده و شکل می‌گیرد.

 

 

نخستين شكست ايران از اسكندر

نخستين شكست ايران از اسكندر

۲خرداد-۲۳ مه«۳۳۴پيش ازميلاد » نخستين شكست ايران از اسكندر

نيروهاي ايران در شمال غربي قلمرو اين دولت و در كنار رود گرانيكوس شمال غربي تركيه امروز از سپاه اسكندر مقدوني كه از نظر شمار كمتر از آنان بود شكست خوردند. علت شکست اين بود كه او با تاكتيك نويني كه براي افسران ايراني تازگي داشت وارد جنگ شده بود.

 

 

درگذشت نويسنده نروژي

درگذشت نويسنده نروژي

۲خرداد-۲۳ مه«۱۹۰۶ ميلادي» درگذشت نويسنده نروژي

«جان هنريك ايبسن»، خالق نمايشنامه نويسي واقعگراي مدرن در ۲۰مارس سال ۱۸۲۸ در جنوب نروژ به دنيا آمد. او در ۱۸۵۰ نخستين نمايشنامة خودبهنام «كاتيلينا» را منتشر كرد و طي نيم قرن ۲۸ نمايشنامه نوشت كه از قويترين آثار دراماتيك قرن ۱۹ بشمار مي‌رود. با جمله «برای کشورم» درگذشت.

 

 

درگذشت تاريخ نويس آلماني

درگذشت تاريخ نويس آلماني

۲خرداد-۲۳ مه«۱۸۸۶ميلادي» درگذشت تاريخ نويس آلماني

 «لئوپولد فون رانكه» مورخ بزرگ آلماني در وين متولد شد. وي مدرسه يي براي تاريخ نگاري تأسيس كرد و در اين مدرسه بر مبناي گردآوري اسناد از شهود صحنه هاي تاريخي كار خود را آغاز كرد كه در نوع خود شيوة جديدي در تاريخ نگاري بود.

 

 

اعدام كشيش مترقي قرون وسطي

اعدام كشيش مترقي قرون وسطي

۲خرداد-۲۳ مه«۱۴۹۸ ميلادي» اعدام كشيش مترقي قرون وسطي

«جيرولامو ساوونارولا» كشيش معروف ايتاليايي فرقه دومینیکن، یکی از کسانیست که در قرون وسطی با فساد دستگاه کلیسا در افتاد. البته خودش هم با نوآوری ورنسانس میانه‌ای نداشت. «ساوونارولا» ازسال ۱۴۸۲ در صومعهيي در «فلورانس» عليه اشرافيت پاپ و فساد كليسا به‌افشاگری پرداخت. او در سال ۱۴۹۷ تكفير وسپس به‌دارآویخته‌شد.