جلسه استماع کنگره آمریکا برای بررسی دخالتهای رژیم ایران در عراق و لبنان

اندازه متن
Aa Aa

جلسه استماع کنگره آمریکا برای بررسی دخالتهای رژیم ایران در عراق و لبنان 

در جلسه زیرکمیته  روابط خارجی مجلس نمایندگان در روز سه شنبه 1خرداد 97دخالت رژیم ایران در عراق و لبنان مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه  به ریاست ایلیانا رز لهتینن رئیس زیر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان برگزار شد.جلسه استماع کنگره آمریکا برای بررسی دخالتهای رژیم ایران در عراق و لبنان

 وی گفت:‌  تأثیر و کنترل رژیم ایران بر دولت لبنان افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از ما مدتها است که در مورد دخالت فزاینده حزب‌الله هشدار داده‌ایم

و این نکته را طرح کرده‌ایم که تصمیمات سختی باید در رابطه با کمک آمریکا از جمله به نیروهای مسلح لبنان گرفته شود.

قانون آمریکا تصریح می‌کند که اگرنیروهای مسلح لبنان یا نیروهای امنیت داخلی لبنان تحت کنترل سازمانی با نامگذاری تروریستی باشند هیچ کمکی نباید

در اختیار آنها قرار گیرد. قطعاً‌حزب الله مشمول چنین تعریفی می‌شود.

هشدار نسبت به دخالت رژیم ایران در عراق

ایلیانا رزلهتینن در مورد دخالت رژیم در عراق گفت: امیدوارم هر آنچه می‌توانیم انجام دهیم تا دخالت رژیم ایران را محدود کنیم یا عقب برانیم.

در هر حال روشن است که رژیم ایران به راحتی از صحنه منطقه خارج نمیشود. هم در عراق و هم در لبنان، رژیم ایران کماکان دخالت خود را افزایش می دهد.

این مسئله برای شهروندان این کشورها، ثبات منطقه‌ای و منافع امنیت ملی آمریکا خطرناک است.

بعد از اینکه وزیرمایک  پمپئو، سیاست دولت در قبال رژیم  ایران را تشریح کرد، مشتاقم که از شهودمان،

انتقادات و پیشنهاداتشان را برای عقب نشاندن دخالت رژیم ایران در لبنان، عراق و در سراسر خاور میانه بزرگ بشنوم.

عوامل رژیم ایران تهدیدی برای نیروهای آمریکایی در عراق

استیو چابوت Steve Chabot نماینده کنگره آمریکا در جلسه استماع گفت:‌ مؤسسههاي اطلاعاتي ما گزارش دادهاند كه عوامل رژيم ايران تهديد مستقيمجلسه استماع کنگره آمریکا برای بررسی دخالتهای رژیم ایران در عراق و لبنان

براي نيروهاي ما در عراق هستند. ما بازاي اينهمه خون و هزينهيي كه در عراق صرف كرديم، نبايد اجازه بدهيم  رژیم ايران استفادهاش را ببرد.

همچنين ما زحمتهاي زيادي براي از بين بردن شبه نظامیان  داعش كشيديم. بنابراين نگذاريم رژيم ايران سود آن را ببرد.

آدام کینزینگر Adam Kinzinger عضو کمیته خارجی مجلس نمایندگان  آمریکا گفت:‌  بزرگترين نگراني من در مورد كردار و رفتار رژيم ايران در منطقه است.

من خيلي خوشحالم كه ما از توافق هستهيي بيرون كشيديم.

دانیل پلتکا Danielle Pletka نماینده کنگره آمریکا گفت:‌ من بشدت در مورد نفوذ آرام و مستمر رژیم ايران در نهادهاي سياسي عراق و لبنان نگران هستم.

رژیم ايران ذرهيي در دخالت در نهادهاي دموكراتيك كشورهاي همجوارش ترديد به خود راه نميدهد، چرا كه ميخواهد اهداف ما در منطقه را تحتالشعاع قرار دهد.

روهرا باکر، رئیس زیرکمیته نظارت و تحقیقات کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی در جلسه استماع گفت:جلسه استماع کنگره آمریکا برای بررسی دخالتهای رژیم ایران در عراق و لبنان

من در مورد عراق و لبنان بسيار نگران هستم. همچنين در مورد گسترش نفوذ ر‌ژیم ايران. بگذاريد يكبار ديگر تصريح كنم كه ايران دشمن ما نيست، رژيم ملاها دشمن ماست.

ما تا به حال به رژيم ايران دست باز دادهايم كه بطور افسار گسيختهيي در عراق پيش برود، چون هيچ تهديدي در داخل اين كشورها براي خود نميبينند.

ما ميتوانيم   به بسیاری از مخالفان رژیم کمک و از آنها حمايت كنيم. با چنين حمايتهايي احتمالا در كوتاه مدت شاهد از پاي درآمدن رژيم ملاها خواهيم بود.جلسه استماع کنگره آمریکا برای بررسی دخالتهای رژیم ایران در عراق و لبنان

جلسه استماع کنگره آمریکا برای بررسی دخالتهای رژیم ایران در عراق و لبنان