اندازه متن
Aa Aa

قیام کازرون ؛ گذار از بن بست اختناق

پيام جمعي از زندانيان سياسي زندان  گوهردشت در حمایت از قیام دلاورانه مردم كازرون

جمعی از زندانيان سياسي زندان  گوهردشت کرج  در پیامی از قیام دلاورانه مردم كازرون با عنوان :‌

«قیام کازرون ؛ گذار از بن بست اختناق»  حمایت کردند. در این پیام آمده است:

قیام خونین مردم کازرون در امتداد قیام دیماه ۹۶، مقاومت حق طلبانه مردم ایران را به مداری بالاتر بالغ نمود.

سرکوب وحشیانه مردم سرفراز این شهر با گسیل قشون و مزدوران مسلح و گشودن آتش و گلوله بر روی آنان، پیغامی جز این ندارد

که این رژیم در تمامیت خود، نافی و منکر مبنایی ترین حقوق مردم ایران یعنی همان حق حاکمیت ملی است.

درست چندی پس از قیام دیماه سال گذشته، روحانی در یک ژست اعتدالی، اعتراض را حق هر شهروند ایرانی اعلام کرد،

اما کشتار کازرون نشان داد که هیچ سمت و جناح معتدل و میانه روی در این رژیم وجود ندارد.

غارت و چپاول ثروت و سرمایه های مردم ایران توسط این رژیم، همان پول خونی است که خرج کشتار و شکنجه و زندانی کردن مردم می شود.

 قیام آزادی خواهانه مردم در برابر استبداد مذهبی حاکم، یگانه پاسخ قاطع و روشنی است که در خیزش دلاورانه کازرون و با فدیه شهیدانش عاقبت به سرمنزل صلح و آزادی خواهد رسید.

سعید ماسوری

پیام شکیبا

جواد فولادوند

امیر قاضیانی

مجید اسدی

آرش صادقی

محمدعلی منصوری

ابراهیم فیروزی

جابر عابدینی

حسن صادفی

زندان گوهر دشت

خرداد ۹۷

کازرون-پيام جمعي از زندانيان سياسي زندان  گوهردشت در حمایت از قیام كازرون