نیویورک تایمز- تکنولوژی اتمی دراعماق صحرا توسط رژیم آخوندی

اندازه متن
Aa Aa

نیویورک تایمز- تکنولوژی اتمی دراعماق صحرا توسط رژیم آخوندی

نيويورك‌تايمز در گزارشی تحت عنوان «در اعماق صحرا، (رژيم) ايران به‌طور بي سر و صدا، تكنولوژي موشكي خود را به پيش مي‌برد»، فعاليت‌هاي پنهاني حكومت آخوندي در تأسيساتي به‌نام شاهرود را که در 40 كيلومتري این شهر واقع شده ، فاش کرد.

این روزنامه با یاد آوری انفجار، تأسيسات تحقيقاتي موشك دوربرد رژيم در سال 2011 و كشته‌شدن پاسدار سرلشکر حسن تهراني، می نویسد: «بسياري از تحليلگران اطلاعاتي غربي اين واقعه را براي جاه‌طلبي‌هاي تكنولوژيك (حكومت) تهران، مرگبار ارزيابي كردند… (اما) در بهار امسال، گروهي از كارشناسان تسليحاتي مستقر در كاليفرنيا، هنگام بررسي برنامه‌هاي تلويزيون رژیم ايران دربارة حسن تهرانی به اين نتيجه رسيدند كه وی كمي قبل از مرگ خود، بر توسعة يك تأسيسات مخفي ديگر در صحراهاي ايران نظارت مي‌كرده كه امروز نيز هم‌چنان فعال است».

به نوشتة نيويورك‌تايمز، رژيم آخوندی در سال 2013 در سايت شاهرود، يك آزمايش موشكي انجام داد. اما از آن زمان گمان مي‌رفت كه اين تأسيسات غير فعال شده باشد.

نيويورك‌تايمز براساس تصاوير ماهواره‌يي اضافه می کند، به‌نظر مي‌رسد فعاليت‌ها در آنجا، روي موتورهاي پيشرفتة موشك و سوخت موشكي متمركز باشد. اين فعاليت‌ها عمدتاً حين شب و به‌طور مخفيانه صورت مي‌گيرد. كارشناسان گفتند، ارزيابي ساختارها و علامت‌گذاري‌ها در اين تأسيسات قوياً نشان مي‌دهد كه رژيم در آنجا، تكنولوژي موشك‌هاي دوربرد را توسعه مي‌دهد.

نيويورك‌تايمز مي‌افزايد: «پنج كارشناس كه به طور مستقل اين داده‌ها را مورد بررسي قرار دادند تأييد كردند كه اينها شواهدي متقاعدكننده‌يي است (كه نشان مي‌دهد رژيم) ايران در حال توسعة تكنولوژي موشك دوربرد است».