مطالب طنز روز – ۵خرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

مطالب طنز روز – ۵خرداد۱۳۹۷

نگاهی به مطالب طنز در شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف

 

اغلب سوژه های طنز در شبکه های اجتماعی سوژه های سیاسی است و با این سوژه ها کمتر باید منتظر خنده یا لبخند باشید. این ویژگی طنزهای سیاسیه. در شبکه های اجتماعی اعتصاب کامیونداران کماکان سوژه اوله. دو کاریکاتور را در این مورد ببینیم:

اولیش هست اعتصاب سراسری کامیونداران

اعتصاب سراسری کامیونداران

 

و دومی هم باز راجع به اعتصاب کامیوندارانه:

اعتصاب کامیونداران

 

 

داد و فغان آخوندها از نقش تلگرام در این اعتصاب موضوع این کاریکاتوره

ناکامی آخوندها در فیلترینگ تلگرام هم کماکان سوژه کاریکاتور در شبکه های اجتماعیه:

تلاش. اسم این کاریکاتور هست:

 

آه وفغان آخوندها از  تلگرام

 

 

حرفهای اخیر خامنه ای که مقامات آمریکا را چاقو کش نامید هم از موضوعات طنز در شبکه های اجتماعیه: این یک نمونه که اسمش هست وقتی خامنه ای دیگران را چاقو کش لقب میده:

چاقوکش نامیدن مقامات امریکای

 

روحانی دوباره به صحنه اومد و از حقوق زنان و اینطور چیزا دم زد. این فیگور دفاع از حقوق زنان و اینکه چه ایرادی داره ورزش زنان از تلویزیون پخش بشه یا خانم ها به ورزشگاهها برن به قدری سوخته است که باندهای همسو با خودش گفتن آقای روحانی بهتره دیگه نه حرف بزنی نه قول بدی. و مسئله حقوق زنان در اندیشه قرون وسطایی آخوندی بار دیگه مسئله روز شد و طنزهای قدیمی تر هم دوباره رو اومدند