اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۷خرداد ۱۳۹۷

اولين مجلس پس از انقلاب ضدسلطنتي

اولين مجلس پس از انقلاب ضدسلطنتي

۷خرداد ۱۳۵۹-۲۸مه اولين مجلس پس از انقلاب ضدسلطنتي

اولين مجلس شوراي ملي؛ پس از تقلبات فراوان گشايش يافت. خميني كه در ابتدا براي بازارگرمي، آزادي انتخابات و كانديداها را اعلام كرده بود؛ اجازه نداد حتي يك نفر از مجاهدين و انقلابيوني كه در سرنگوني رژيم شاه نقش داشتند در مجلس حضور پيدا كنند.

 

 

تصويب خيانت رضا شاه در مجلس

تصويب خيانت رضا شاه در مجلس

۷خرداد «۱۳۱۲خورشيدي»۲۸ مه تصويب خيانت رضا شاه در مجلس

مجلس دست نشاندة پهلوي در يك رأي گيري نمايشي به دستور رضا شاه، پيشنهاد خائنانة تمديد قرارداد نفت را كه امتياز آن در انحصار انگلستان بود تصويب كرد و به اين ترتيب، اين قرارداد شوم استعماري كه تا پايان آن ۲۸سال باقي مانده بود، براي ۶۰ سال ديگر تمديد شد.

 

 

تأسيس سازمان آزاديبخش فلسطين

تأسيس سازمان آزاديبخش فلسطين

۷خرداد-۲۸ مه«۱۹۶۴ ميلادي» تأسيس سازمان آزاديبخش فلسطين

به دنبال تصميم اجلاس سران دولتهاي عرب در قاهره، «سازمان آزاديبخش فلسطين» (ساف) تأسيس شد. اين سازمان در برگيرندة سازمانهاي سياسي مختلف فلسطيني از جمله  سازمان «الفتح» به رهبري ياسر عرفات بود. در سال ۱۹۷۴ساف به عنوان تنها نماينده قانوني مردم فلسطين به عضویت سازمان ملل درآمد.

 

 

فرستادن دو ميمون به فضا

فرستادن دو ميمون به فضا

۷خرداد-۲۸ مه«۱۹۵۹ ميلادي» فرستادن دو ميمون به فضا

دو ميمون بعد از يك سفر فضايي،  به زمين بازگشتند. آنها در دماغة موشكي بهنام «ژوپيتر» كه توسط سازمان فضانوردي آمريكا به فضا پرتاب شده بود، تا ارتفاع ۳۶۰هزار مايلي اوج گرفتند. پرواز ميمونها مقدمة سفرانسان به فضا بود.

 

 

زادروز مخترع گيوتين

زادروز مخترع گيوتين

۷خرداد-۲۸ مه«۱۷۳۸ ميلادي» زادروز مخترع گيوتين

دكتر «ژوزف گيوتين» پزشك فرانسوي كه دستگاه اعدام بدون درد «گيوتين» را اختراع كرد در اين روز به دنيا آمد. اوبا‍‍ حمایت «شارل هانری سانسون» پیشنهاد استفاده از دستگاه مکانیکی جدا کردن سر را مطرح کرد تا از اعدام‌های «وحشتناک» و «سلب آبرو کننده» جلوگیری شود.

 

 

 

در خاطره روزها ۷ خرداد