19رمضان-سرخترین سحرگاه تاریخ انسان شب ضربت خوردن مولای متقیان علی(ع)

اندازه متن
Aa Aa

19رمضان-سرخترین سحرگاه تاریخ انسان شب ضربت خوردن مولای متقیان علی(ع)

نوزدهم رمضان

سرخترين سحرگاه تاريخ انسان

شب ضربت خوردن

مولاي متقيان علي (ع)

و از شبهاي قدر

 

مسعود رجوی 1379    

 

اللهم وصل علي علي اميرالمؤمنين و وصي رسول رب العالمين، عبدك و وليك و اخي رسولك و حجتك علي خلقك و آيتكالكبري و النبأ العظيم و صراطك المستقيم.خدايا علي آيت كبراي توست، همان صراط مستقيم,صراط مستقيمي كه هر روز بارها در نماز او رو شاخص اون ميشناسيم. و همان خبربزرگ خبر پيروزي فرزند انسان بر ستمگري و ظلمت و جاهليت و ارتجاع خبر بايستن و توانستن، خبر پيروزي و رهايي انسان در مصاف با تقدير كور و جبرهاي غريزي و اجتماعي و تاريخي. آيت پيروزي بر عصر بندگي و بهرهكشي، نشانه آزادي وپيروزي  در سير مداوم تاريخ سير مداوم تاريخ انسان از قلمرو ضرورت به قلمرو رهايي، خدايا تباركت و تعاليت حتما كه به خودت ميبالي در برابر شيطان و همة شياطين كه اغواگر و منحرف كنندة تاريخ انسان هستند حتي در برابر فرشتگانت به خودت ميبالي كه در داستان آفرينش معترض بودند و تو گفتي كه در اين آفرينش در آفرينش انسان چيزي رو ميدوني كه اونها نميدانند بله اين علي است و مقام علي همان راز گشودة انسانيت مفتاح عروج و پيروزي.

مسعود رجوی ـ رمضان93

تقريباً 1400 سال پيش ، در 19 رمضان بالاترين ضربه را خورديم . ضربه اي فوق همه ضربه هاي تاريخي كه بالاتر از آن متصور نيست.  يك خائن شقاوت پيشه كه در شمار خوارج بود از پشت بر فرق علي شمشير كشيد.

بار خدايا بر فرمانده تاريخي مومنان و مجاهدان درود فرست.

بر بنده خودت ، بر سرپرستي كه براي ما قرار دادي ،  و بر حجتي كه در وجود او فراروي نوع انسان قرار دادي.

بر آن نشانه و نشاني كبير، خبر بزرگ و صراط مستقيم

………………………………

علي در يك كلام منتهاي آزمايش هاي صعب العبور فردي و جمعي و اجتماعي و سياسي است.

آزمايش پيروزمند ايدئولوژيكي بني نوع انسان است .

حجت و پرچمدار بايستن و توانستن.

قدر مجسم انسان و راز گشودة انسانيت.

خبر شكست و خواري شيطان در ماجراي آفرينش انسان .

نشان و بشارت پيروزي بر سرنوشت و تقدير كور. بر نيروهاي اهريمني.

در هيچ كجاي آن ذره اي شكست نيست. سراپا تهاجم است، صف مي درد ، مي شكند ،پيش مي تازد و درهمه زمينه ها با همه رنج ها پيروز مي شود.

………

علي دو خصوصيت برجسته ديگر هم دارد. دو عنوان و لقب آموزنده ديگر كه زيبنده خود اوست:

صِدّيق اكبر و فاروق اعظم

السلام عليك ايها الصديق الاكبر

السلام عليك ايها الفاروق الاعظم

صّديق كبير

و مرزبندي كننده اعظم

صديق كبير براي مجاهدين،  بر سرِچشمة صدق، معناي بسيار روشني دارد و همه آن را آزموده اند.

فاروق يعني كسي كه فرق مي گذارد ومرز بندي مي كند يعني آن كسي كه بزرگترين مرز بندي كننده است .

كلمه مرزبندي را مجاهدين از خودشان در نياورده اند، از  سورة فرقان گرفته اند. يعني فرق گذاشتن، تميز دادن و مرز بندي كردن و آببندي كردن در برابر دنياي بهيمي. در برابر ارتجاع و ديكتاتوري. در برابر اپورتونيسم  و فرصت طلبي. در برابر استعمار و استثمار.

فرمانده آرماني و تاريخي مجاهدين و اسلام انقلابي، بي جهت عنوان ” فاروق اعظم “ نگرفته است.

اين عناوين توصيفات بي محتوا نيست . كهنه نمي شود . هر چه زمان مي گذرد درخشش بيشتر پيدا مي كند. مجاهدين در كوره هاي گدازان ابتلائات مقداري از اين مفاهيم را در پراتيك انقلابي در مي يابند. مقايسه كنيد با فهم آخوندهاي ارتجاعي خميني گرا از قرآن و اسلام و حضرت علي و  از اينجا ميتوان قياس كرد كه در عصر جاهليت و بردگي چه خبر بوده و حضرت علي چه كرده است.

وقتي در جنگ جمل پيروز شد يكي از يارانش گفت كاش برادرم در اين كارزار با تو بود و در ركاب تو مي جنگيد.

علي پرسيد آيا برادرت هوادار ما بود و به ما محبت و تمايل داشت؟ وقتي جواب مثبت شنيد گفت پس او هم در اين جنگ با ما بوده است. سپس نقشه مسير همه ياران و مجاهدان نسلهاي آينده را خلاصه و ترسيم كرد. گفت: امروز با ما و در كارزار ما گروههايي حاضر بودند و حاضر گفتند كه هنوز در شكم مادرانشان هستند و ” زمان “ آنها را ظاهر و بارز خواهد كرد تا” ايمان “ با آنها قوت گيرد و دشمنان ما با ايشان مغلوب شوند…

كلام 12 از صفحه 63 نهج البلاغه

مي بينيد كه علي نسلهاي بعدي و همين مجاهدين امروز را با خودش و در خودش مي ديد و خودش را هم در شما و هوادارانتان امتداد داد. اين، نقشة مسير آن ديدة تيز بين خدايي است: السلام عليك يا عينَ الله…

زيارت مخصوص امير المومنين صفحه 619 مفاتيح