روزها و یادها هفته سوم خرداد

اندازه متن
Aa Aa

۱۴خرداد ۱۲۹۹  اعلام جمهوری گيلان توسط ميرزا كوچك‌خان

روز جمعه ۱۴ خرداد ۱۲۹۹ ميرزا يونس معروف به كوچك‌خان،  سردار قهرمان جنگل، همراه با رزم‌آورانش، وارد شهر رشت شد. ميرزا در نخستين سخنرانی عمومی خود در سبزه‌ميدان رشت اعلام كرد  انقلاب ايران كاخ ستمگران و جباران را در هم خواهد كوبيد و سرانجام, مردم ايران روي رستگاری و سعادت را خواهند ديد.

روزها و یادها هفته سوم خرداد

                                                      سردار جنگل میرزاکوچک‌خان                                                         

دو روز بعد اطلاعيه‌ی جمعيت انقلاب سرخ ايران انتشار يافت و ميرزا كوچك خان در ميتينگ با‌شكوهی در رشت، حكومت موقت جمهوری را در گيلان اعلام كرد. در اين ميتينگ، پس از سخنرانی ميرزا،  بيانيه نظرات جمعيت انقلاب سرخ ايران،  به اين شرح اعلام شد

• جمعيت انقلاب سرخ ايران، اصول سلطنت را ملغي اعلام كرده، اعلان جمهوری مي‌نمايد.

• حكومت موقت جمهوری، حفاظت از جان و مال عموم اهالی را به عهده مي‌گيرد.

• هر نوع معاهده و قراردادي كه به ضرر ايران باشد، قديماً و جديداً با هر دولتی, لغو و باطل می شناسد.

• حكومت موقت جمهوري همه‌ي اقوام بشر را يكي دانسته و تساوي حقوق را در باره‌ی آنان قائل و حفظ شعائر اسلام را از فرايض مي‌داند.

در پي اعلان حكومت جمهوری گيلان، مرامنامه‌ی جنگل نيز انتشار يافت.

مرامنامه جنگل نمونه‌ی مستندی از انديشه انقلابی و عميقاً ضد‌استعماری و ضد‌ارتجاعی سردار دلاور جنگل است.

اگر چه رسالت ميرزا در آن زمان به انجام نرسيد، اما شعله‌ی نبردي كه او برافروخت هرگز خاموش نشد و مبارزات قهرمانانه‌اش در مداري متكامل‌تر، در مبارزه‌ی انقلابی مجاهدين خلق دو باره شعله‌ورشد.


۱۹ خرداد۱۳۵۹ حمله‌ی چماقداران خمينی به‌انجمن ميثاق و شهادت ميليشيای مجاهد خلق ناصر محمدی.

روز نوزدهم خرداد سال ۱۳۵۹ چماقداران خميني به‌يك انجمن هواداران مجاهدين بنام انجمن ميثاق واقع در خيابان عباسي در جنوب تهران، حمله برده و جوانان، مستقر در‌‌آن‌را‌به‌خاك و خون كشيدند.

 

روزها و یادها هفته سوم خرداد

                                           حمله چماقداران به انجمن میثاق                                                  
                                                                                                                                                            

در اين تهاجم جنایتکارانه ميليشياي قهرمان مجاهد خلق ناصر محمدي به‌شهادت رسيد.

به‌دنبال انقلاب ضد سلطنتی مردم ايران، جوانان هوادار مجاهدين در محلات فقيرنشين جنوب تهران اقدام به‌ برپايی انجمنهايی كرده بودند كه كار اصلي آنها حمايت از مردم محروم آن مناطق بود. اما خمينی كه كمر به‌ نابودی انقلاب و آزادی  بسته بود، چماقداران و پاسدارانش را به تهاجم به اين انجمنها تشويق ميكرد.

سرانجام فعاليتهای هوداران مجاهدين باعث شد نقاب از چهره‌ی خمينی بر افتد و او به عنوان مسبب اصلی و پشت پرده‌ی تمامی جنايتهای چماقداران و بسيجی‌ها، منفور خاص و عام گردد.

 


۱۹ خرداد ۱۳۷۸ انفجار تروريستی اتوبوس شهری حامل مجاهدين در مسير بغداد.

ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۹ خرداد ۷۸ يك اتوبوس شهری مجاهدين حامل ۳۷سرنشين در شمال شرق بغداد توسط عناصر وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رژيم مورد سوء قصد تروريستی قرار گرفت.

روزها و یادها هفته سوم خرداد

     انفجار بروریستی اتوبوس مجاهدین و شهادت ۶ مجاهدخلق     

درنتيجه اين عمل تروريستی، ۶ تن از مجاهدين شهيد و ۲۱ تن ديگر مجروح شدند، همچنين تعدادي از مسافرين اتوبوس ديگری كه حامل شهروندان عراقی بودند،  و هنگام انفجار از محل حادثه عبور مي كرد جراحتهای مختلفی برداشتند.

در اثر  اين عمل تروريستی.مجاهدان خلق فريبا موزرمی،  معصومه گودرزی،  بيژن آقازاده نايينی،  عباس رفيعی، جواد فتوحی، و اكبر قنبر نژاد، به شهادت رسيدند.