در خاطره روزها ۱۷خرداد ۱۳۹۷- ۷ ژوئن

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۱۷خرداد ۱۳۹۷- ۷ ژوئن

پردهبرداري از مجسمة فردوسي

پردهبرداري از مجسمة فردوسي

۱۷ خرداد«۱۳۳۸ خورشيدي»۷ ژوئن پردهبرداري از مجسمة فردوسي

در اين روز با برپايي مراسمي، از مجسمه «ابوالقاسم فردوسي» شاعر حماسه‌سراي ايران، در ميدان فردوسي تهران پرده برداري شد.

مورخان متفقاً او را تنها فرد در سراسر تاریخ بشر خوانده‌اند که بدون هرگونه چشمداشت، همه عمر خود را صرف زنده‌کردن تاریخ وطنش كرده است.

 

 

ايستادگي محلة اميرخيز

ايستادگي محلة اميرخيز

۱۷ خرداد«۱۲۸۷ خورشيدي»۷ ژوئن ايستادگي محلة اميرخيز

حملة نهايي قواي استبداد به قصد تسخير سنگر ستارخان درمحلة اميرخيزتبريزآغازشد. دراين روزهفت هزار نيروي سواره دشمن به سوي جايگاه ستارخان در اميرخيز هجوم آوردند و  ستارخان با  مجاهداني كه شمارشان به ۲۰تن نميرسيد، در برابر آنان ايستادگي كرد وبه پشتيباني باقرخان پيروزشد.

 

 

مهم در منطقة بالتيك

مهم در منطقة بالتيك

۱۷خرداد-۷ ژوئن«۱۶۶۰ميلادي» دو رويداد مهم در منطقة بالتيك

شكست نظامي دانمارك از سوئد در اين روز باعث باز شدن درياي بالتيك به روي كشتي هاي جنگي همه كشورها شد. دانمارك مانع اين كار بود. در همين روز در سال ۱۹۰۵نروژ و سوئدكه به صورت واحد در آمده بودند از هم جدا شدند.

 

 

بمباران تاسیسات اتمی عراق

بمباران تاسیسات اتمی عراق

۱۷خرداد-۷ ژوئن«۱۹۸۱ميلادي» بمباران تاسیسات اتمی عراق  

دو دسته هواپیمای نظامی از اسرائیل خودرا به 20 کیلومتری جنوب شرقی بغداد رسانیدند و تاسیسات اتمی و توليد پلوتونيوم عراق را که در اين ناحيه با کمک فرانسویان بوجود آمده بود بمباران کردند و از ميان بردند. این نخستین تاسیسات اتمی با رآکتور فعال بوده که بمباران شده است.

 

 

نخستین انتخابات آزاد اندونزی

نخستین انتخابات آزاد اندونزی

۱۷خرداد-۷ ژوئن«۱۹۹۱ميلادي» نخستین انتخابات آزاد اندونزی

اولین دور انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری پس از40سال در اندونزی برگزارشد و حزب دموكراتیك به رهبری مگاواتی سوكارنو پوتری یك سوم كرسی‏های پارلمان را به‌دست‌آورد. در این مجلس عبدالرحمان وحید رهبر گروه اسلامی به‌عنوان رئیس جمهور برگزیده‌ ‌شد و مگاواتی سوكارنو، دختر نخستین رئیس‌جمهور اندونزی به معاونت وی انتخاب گردید.