تاثیرات افزوده شدن تعدادی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی رژیم به لیست تحریمهای وزارت خارجه آمریکا

اندازه متن
Aa Aa

تاثیرات افزوده شدن تعدادی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی رژیم به لیست تحریمهای وزارت خارجه آمریکا

گفتگو با علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا – ۲۰ خرداد ۱۳۹۷