روزها و یادها هفته چهارم خرداد

اندازه متن
Aa Aa

۲۲خرداد ۱۳۵۹ سخنرانی تاریخی مسعود رجوی در میتینگ امجدیه

روز ۲۲خرداد ۵۹ ، در شرایطی که خمینی خفقان و سرکوب را به ‌اوج بی‌سابقه‌ی رسانده بود، مسعود رجوی سخنرانی تاریخی خود در ميتينگ امجدیه را برگزار کرد. این ميتينگ که به‌رغم همه محدودیتهای ارتجاعی و تهاجم گله‌های مزدوران حزب‌اللهی، ۲۰۰هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، در زیر باران گلوله و گاز اشک‌آور برگزار شد. در آن سخنرانی

،  مسعود  این سؤال بسیار اساسی را در برابر همه مردم ایران و به خصوص اقشار آگاه و نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی قرار داد «چه باید کرد؟»

روزها و یادها هفته چهارم خرداد

                             سخنرانی مسعود رجوی در میتینگ امجدیه                                 

این سخنرانی، يك افشاگری تکان‌دهنده و يك  تعرض سیاسی ـ  اجتماعی  تمام عیار مجاهدین برضد  استبداد و انحصارطلبی، و جنایتها و يكه‌تازيهای ارتجاعی خمینی و پاسداران و چماقدارانش بود که با حملات  پی‌درپی خود و با کشتار و سرکوب مجاهدین، می‌خواستند آزادی و پرچمداران ‌‌آن ‌را به مسلخ ببرند و دیکتاتوری زیر پرده دین را حاکم کنند.

در جریان  این میتینگ پرشور مجاهدین پاسداران خمینی به روی شرکت کنند آتش گشودند، تعداد زیادی از مردم شرکت کننده بر اثر اصابت گلوله پاسداران مجروح شدند.

میلیشیای مجاهد خلق مصطفی ذاکری بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

 


۲۲خرداد ۱۳۸۵ تظاهرات زنان برای برابری در تهران.

عصر روز دوشنبه ۲۲خرداد ۸۵ هزاران تن از زنان قهرمان میهن با فریاد آزادی آزادی! در میدان هفت تیر، میدان رضایی‌های سابق، دست به تظاهرات زدند.

روزها و یادها هفته چهارم خرداد

                                       تظاهرات زنان برای برابری در تهران                                         

شمار زنان  آزاده به بیش از ۶ هزار نفر می رسید،آنان شعار میدادند زن ستیزی كافيست. قوانین ضد زن منسوخ باید گردد. ما خواستار حقوقی مساوی با مردان هستیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. قوانین ضد زن ملغی باید گردد.

رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و دانشجویانی که شاهد صحنه بودند به حمایت از صفوف زنان برخاستند که تعدادی از آنها همراه با زنان دستگیر شدند.

 

 

 


۲۳خرداد ۱۳۸۶انفجار مجدد مناره های حرم سامرا.

صبح روز چهار شنبه۲۳ خرداد۸۶ ب

روزها و یادها هفته چهارم خرداد

                                        انفجار مجدد مناره‌های حرم سامرا                                         

ه دنبال دو انفجار جنایتکارانه و تروریستی, مناره های مراقد مطهر سامرا منفجر شد و موجی از خشم و انزجار در میان مردم برانگیخت.

تلویزیون الجزیره در گزارشی گفت این انفجارها در حالی صورت گرفت که از فروردین ۸۵ یعنی کمی  پس از انفجار این مراقد, منطقه تحت حفاظت کامل نیروهای ویژه وزارت کشور مالکی بوده , تمامی مغازه‌های اطراف حرم به کلی بسته بوده و هیچ کس امکان ورود به این منطقه را نداشته است.

دبيركل هیات علمای مسلمین عراق نیز دولت مالکی را مسئول انفجارهای سامرا معرفی کرد.

 


۲۵ خرداد ۱۳۵۲ شهادت مجاهد كبير  رضا رضایی.

رضا رضایی، از جمله اولین انقلابیونی بود که بدنبال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق، در سال ۱۳۴۴ به آن پیوست و از سال  ۱۳۴۹بعنوان کادری همه‌جانبه به عضویت كميته مرکزی درآمد.

روزها و یادها هفته چهارم خرداد

                                                            مجاهد کبیر رضا رضایی                                                             

در شهریور سال۵۰ و اولین یورش ساواک شاه به مجاهدین، رضا از كادرهايی بود که به چنگ مزدوران شاه افتاد. اما مدتی بعد توانست با طرح پيچيده‌يی كه توسط مسئولان سازمان در زندان تهیه شده بود، مأموران ساواک را بفریبد و از چنگ آنان بگریزد.

فرار  رضا از زندان جنبش مسلحانه نوپای آن زمان را از تجربياتي غنی در زمینه‌های مختلف از جمله درگیری‌ها، بازجویی‌ها، شیوه‌ها و تاكتيك‌های دشمن بهره‌مند نمود.

رضا رضایی طی سالیان عضویتش  توانست سازمان را از زیر ضربه كمرشكن سال۵۰ بیرون بکشد، تشكيلات آن را مجدداً سازماندهی کند و راه را برای ارتقاء مبارزه بگشاید

.  طراحی آرم مجاهدین نیز از ابتکارات رضا رضایی است.

او در اين طرح با صرف انرژی و دقتی در خور تحسین، تمامی ارزشها و محتوای ايدئولوژيك سازمان و مواضع و نقطه نظرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مجاهدین را به اختصار و با علائم و نمادهای روشن، مجسم ساخت.

رضا رضایی، در بیست و پنجم خرداد سال ۱۳۵۲، طی يك درگیری  با مأمورين ساواک شاه، به شهادت رسید