ایران آزاد-قیام با کانونهای شورشی و حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد-قیام با کانونهای شورشی و حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت

تهران و سایر شهرهای میهن: کارزار حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت در 9 تیر1397 در پاريس: قيام براي ايران آزاد با كانون‌هاي شورشي

فعاليت كانونهاي شورشي درحمايت ازكهكشان درشهرهاي مختلف

-ميبد-نصب عكس 6تايي مريم رجوي روي نرده هاي پل بازيرنويس….

-رامسر –تراكت قيام باكانونهاي شورشي درسراسر ايران –گردهمايي بزرگ ايرانيان درپاريس….

-رامسر –تراكت ايران آزاد –قيام باكانونهاي شورشي… / تراكت دعوت كهكشان ……ويلپنت پاريس

-تبريز –منطقه زعفرانيه –تراكت بالگو كهكشان …..

-تبريز – يگان شورشي 776 خرداد 97-..لگو كهكشان …تعداد زيادي بصورت پشت سرهم .باشعار :…….مجاهدين يارتان ،حامي پيكارتان ،خلق جهان بداند ..مسعود رهبر ماست .ارتش آزاديبخش پاسخ آخرماست…

خامنه اي بداند بزودي سرنگون است…

-اراك –كانون شورشي 420 –خرداد 97-حمايت خود راازايران آزاد اعلام مي كنيم….ايراني آزاد بامريم رجوي

-اصفهان –تراكت بالگو كهكشان ….روي سي سه پل …

-اصفهان –باتراكت لگوكهكشان روي دوچرخه درحين تردد درمحلهاي مختلف

-گلستان –علي آباد…تراكت مريم رجوي بالگو كهكشان و2وعكس عمودي مريم رجوي بصورت تراكت بزرگ با لگو كهكشان

-نيشابور –مقبره خيام ، يك خانم باتي شرت عكس مريم رجوي وتراكت كهكشان ….باعلامت پيروزي

-فسا –نصب تراكت بالگو كهكشان  وفري ايران به لاتين….

-ساوه –تراكت كهكشان …ايران آزاد ..قيام تاسرنگوني  باكانونهاي شورشي ..

-خرم آباد –شعار نويسي : قيام تاسرنگوني …..قيام باكانونهاي شورشي …..