طنر-«خبر تو خبر خبر داره براتون»-برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۴ خرداد ۹۷