طنر-«سوتی بازار این دفعه محمدجواد لاریجانی»-برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۴ خرداد ۹۷