قطعنامه مصوب پارلمان کانادا و واکنشهای هراسان رژیم آخوندی

اندازه متن
Aa Aa

قطعنامه مصوب پارلمان کانادا و واکنشهای هراسان رژیم آخوندی

به دنبال تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان کانادا، در محکومیت تروریسم حکومت آخوندی و لیست گذاری سپاه پاسداران، نمایندگان پارلمان کانادا طی پیامهایی حمایت خود را از این قطعنامه اعلام کردند.

گزارش

نماینده پارلمان کانادا گارنت جنوس، ارائه‌دهندة قطعنامة مصوب این پارلمان در محكوميت تروريسم رژيم آخوندي و فراخوان به ليست‌گذاري تروريستي سپاه پاسداران ، ديكتاتوري آخوندي را «حامي اصلي تروريسم در منطقه و جهان» ناميد، و افزود: «نقض‌هاي وحشتناك حقوق بشري در داخل ايران در جريان است».

وی تأكيد كرد: «ما به دولت (كانادا) فراخوان خواهيم داد تا قطعنامة مصوب پارلمان را به ويژه در ارتباط با ليست‌گذاري سپاه پاسداران به‌عنوان يك نهاد تروريستي به اجرا بگذارد».

گارنت جنوس افزود: ما در اين قطعنامه پيشنهادهاي مشخصي را دربارة چگونگي پاسخ دولت (كانادا) با هدف منزوي‌كردن رژيم ايران و نيز حمايت از مردم ايران ارائه كرده‌ايم…».

 

هم‌چنين جيمز بزن معاون كميتة دفاع ملي پارلمان كانادا ضمن استقبال از تصويب قطعنامة پارلمان اين كشور، گفت: «از تصويب قطعنامة حزب محافظه‌كار در پارلمان كه عادي‌سازي روابط با (رژيم) ايران را محكوم كرده و به دولت فراخوان مي‌دهد تا موضع قاطعي عليه اين رژيم اتخاذ كند، خشنود هستم. كانادا بايد با حمايت (رژيم) ايران از تروريسم و خشونت در سراسر جهان، مخالفت كند».

 

مايكل لويت رئيس زيركميتة حقوق بشر بين‌المللي پارلمان كانادا طي بيانيه‌يي دربارة تصويب قطعنامة ليست‌گذاري سپاه پاسداران، تأكيد كرد: «دولت كانادا به حسابرسي از رژيم ايران… از طريق يكي از قوي‌ترين نظام تحريم‌ها در جهان و استمرار ليست‌گذاري (اين رژيم) به‌عنوان يك حكومت حامي تروريسم… ادامه مي‌دهد. كانادا هم‌چنان يكي از قوي‌ترين منتقدان كارنامة نقض وحشتناك حقوق بشر (رژيم) ايران است و از سال 2003، به‌طور مستمر حامي اصلي قطعنامة سالانة سازمان ملل دربارة وضعيت حقوق بشر در ايران بوده است».

 

وزیر خارجه رژیم در واکنشی هراسان در قبال قطعنامة لیست‌گذاری سپاه پاسداران و محکومیت تروریسم رژیم آخوندی  توسط پارلمان كانادا گفت:

‌ما معتقدیم که سیاستها به زیان کانادا خواهد بود و در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی نیست… ما امیدواریم که کشورهای غربی کمتر تحت تاثیر این گونه جوسازیها قرار بگیرند و خودشون هم وارد این جوسازیها نشوند و با سیاست مستقلی نسبت به جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند.

باعث تاسف است که دولت کانادا نسبت به سیاستهای خودش اینگونه عمل می کنه.

 

سخنگوی وزارت خارجه رژیم نیز گفت: «تصویب طرح محدودکنندة روابط با نظام ایران در مجلس عوام کانادا و مطرح‌کردن برخی ادعاها و اتهامات علیه نهادهای نظامی ما، اقدامی غیر سازنده و یک خطای اساسی با آثاری مخرب خواهد بود».

سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی، با التماس و درخواست، افزود: «امیدواریم دولت کانادا با آگاهی کامل از سیاست‌های روشن جمهوری اسلامی و با درک شرایط خطیر امروزِ منطقه و جهان، مانع تصویب نهایی این طرح و تأثیر مخرب آن بر روابط دو کشور شود».