اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

گفتگو با حسین میرداماد – ۲۶ خرداد ۱۳۹۷