در خاطره روزها ۲۶خرداد ۱۳۹۷- ۱۶ ژوئن

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۶خرداد ۱۳۹۷- ۱۶ ژوئن

آزاد سازي كرمان

آزاد سازي كرمان

۲۶خرداد ۱۳۸۶- ۱۶ ژوئن آزاد سازي كرمان

درجريان استبداد وحشيانة  حكومتهاي «اموي» و «عباسي» كه كشورهاي مسلمان را تحت نام اسلام غارت ميكردند  . در ايران پس از «ابومسلم خراساني» و «طاهر ذواليمينين» كه خواستار استقلال ايران بودند، سردار ميهن پرست ايراني، «يعقوب ليث صفاري» سر برافراشت و بخشهاي وسيعي از ايران آزاد شد.

 

 

يعقوب ليث صفار، قهرمان ملي ايرانيان

يعقوب ليث صفار، قهرمان ملي ايرانيان

۲۶خرداد – ۱۶ ژوئن۸۶۸ ميلادي (98هـ ق) آزادسازی کرمان

يعقوب ليث صفار، قهرمان ملي ايرانيان كه تصميم به پايان دادن به حكومت عرب بر ميهن گرفته بود شهركرمان را آزادكرد.يعقوب دستور اكيد داد به زبان عربی مكاتبه نكنند و«پارسي» بار ديگر زبان رسمي ايرانيان شد و رونق گرفت. يعقوب خواست خط الرسم پ‌‌چ‌ژ‌گ ایجادشود. تکمیل این تغییرات هشتادسال طول‌کشید.

 

 

قیام ساعد در تنکابن

قیام ساعد در تنکابن

۲۶خرداد ۱۳۸۶- ۱۶ ژوئن «۱۳۰۰خورشیدی» قیام ساعد در تنکابن

دو هفته پس از تعیین قوام السلطنه به جای سید ضیاء طباطبایی به عنوان رئیس الوزراء، دامنه مخالفت با این انتصاب به مازندران و گیلان کشانده شد و ساعد پسر سپهسالار تنکابنی وی را عامل خارجی اعلام کرد و در تنکابن دست به قیام مسلحانه زد.

 

 

نخستين زن در مدار زمين

نخستين زن در مدار زمين

۲۶خرداد – ۱۶ ژوئن « ۱۹۶۳ميلادي» نخستين زن در مدار زمين

اتحاد شوروي سابق سرهنگ دوم خانم «والنتينا ترشكوا» را با سفينة «وستوك۶» به فضا فرستاد. والنتينا سه روز بعد سالم به زمين بازگشت.  او متولد مارس ۱۹۳۷ در شهر «ماسلنيكوف» روسيه است، او ابتدا كارگر كارخانة نخريسي بود، سپس وارد ارتش سرخ شد.

 

 

درگذشت حمورابي

درگذشت حمورابي

۲۶خرداد – ۱۶ ژوئن«۱۶۸۶ قبل‌از ميلاد» درگذشت حمورابي

«حمورابي» فرمانرواي بابِل و نخستين قانونگذار درجهان درگذشت. وي با تدوين قوانيني درحدود ۳۰۰ماده، مناسبات نظام بردهداري تحت حاكميت خود را به دقت مشخص كرد. قوانيني که ‌تا ۵قرن بعد از او نيز عينا جريان داشت. قوانين او كه بر سنگ حك ‌شده است، تا به امروز باقی‌مانده است.