در خاطره روزها ۲۸خرداد ۱۳۹۷- ۱۸ ژوئن

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۸خرداد ۱۳۹۷- ۱۸ ژوئن

سردار اسعد بختیاری

سردار اسعد بختیاری

۲۸خرداد«1288 شمسی»۱۸ ژوئن لشکرکشی سردار اسعد بختیاری

سردار اسعد به نام نجات مشروطيت از دست محمدعلي شاه قاجار با بيش از هزار سوار بختياري ويك قبضه توب پشتيبان آن، از اصفهان به سوي تهران به‌حركت درآمد. این سواران همراه با داوطلبان گیلان و مازندران به تهران حمله و باکمک مجاهدان داخل شهر، واحدهای قزاق را شکست دادند.

 

 

تغييركلاه براي بار دوم

تغييركلاه براي بار دوم

۲۸خرداد«۱۳۱۴ خورشيدي»۱۸ ژوئن تغييركلاه براي بار دوم!

براي دومين بار از زمان روي كار آمدن ديكتاتوري رضا شاه، كلاه كارمندان عوض شد. طبق بخشنامه يي كه در اين روز به ادارات دولتي و سازمانهاي ديگر ابلاغ شد، كارمندان دولت و مرداني كه به سازمانهاي دولتي مراجعه ميكنند بايد كلاه شاپو (تمام لبه) برسر بگذارند.

 

 

درگذشت ابو علي سينا

درگذشت ابو علي سينا

۲۸خرداد«۴۱۶ خورشيدي»۱۸ ژوئن درگذشت ابو علي سينا

ابوعلي سينا دانشمند، پزشك، فيلسوف و استادي كه در اغلب زمينههاي علمي روزگار خود نبوغي استثنايي داشت، در ۵۸ سالگي در همدان درگذشت. وي به علت نبوغ در ۲۰سالگي يك دانشمند تمام عيار شد و تأليفات بسياري از خود بر جاي گذاشت.

 

 

زادروز ایوان گنچارف روسی

زادروز ایوان گنچارف روسی

۲۸خرداد – ۱۸ ژوئن « ۱۸۱۲ميلادي» زادروز ایوان گنچارف روسی

نويسنده روس «ايوان گنچارف» 79سال عمركرد و داستانها و سفرنامه‌هاي متعدد نوشت كه به انگليسي و ساير زبانها ترجمه شده اند.وي با نوشتن داستان «اوبلوموف» كه شرح زندگي وكارهاي يك اشراف زاده تن‌پرور و بي‌درد است، سبك تازه‌اي در داستان‌نويسي به وجودآورد كه در جهان به «اوبلوموفيسم» معروف شده است.

 

 

پايان سلطنت در مصر

پايان سلطنت در مصر

۲۸خرداد – ۱۸ ژوئن « ۱۹۵۳ميلادي» پايان سلطنت در مصر

در اين روز به رژيم سلطنتي در مصر پايان داده شد و نظام جمهوري به رياست محمد نجيب برقرار شده. بعدا سرهنگ جمال عبدالناصر از سران جنبش افسران آزاد و از رهبران کودتاي ضد سلطنت، نجيب را برکنارکرد و خود رهبر مصر شد.