به مناسبت سی خرداد-پاسخ به ضرورت تاریخ – ۲۹ خرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

به مناسبت سی خرداد-پاسخ به ضرورت تاریخ – ۲۹ خرداد۱۳۹۷

سرآغاز مقاومت انقلابی سراسری

دربرابرسلطنت مطلقه ولایت فقیه

داستان انقلاب ایران، داستانی که خمینی آنرا به خون کشید می خواهیم ببینیم داستان این رویا رویی تاریخی از کجا آغاز شد؟

اصلا دعوا برسرچی بود؟

آیا امکان تعامل بیشتر با دیکتاتور نبود؟

وآیا راه دیگری هم متصوربود؟

این ها سئوالاتی است که بخش اول این برنامه به آنها اختصاص داره

 پس از آن یادی می کنیم ازشهیدانی که بهای مشی مسالمت باخمینی رابا خودنشان پرداختند.

 

 

اشتراک گذاری: