ایران آزاد-کارزارهای کانونهای شورشی درحمایت ازگردهمایی مقاومت در پاریس

اندازه متن
Aa Aa

اشتراک گذاری:

ایران آزاد-کارزارهای کانونهای شورشی درحمایت ازگردهمایی مقاومت در پاریس

کارزار حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت قیام با كانونهاي شورشي

تهران و سایر شهرهای میهن: کارزار حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت در 9 تیر1397 در پاريس: ايران آزاد، قیام با كانون‌هاي شورشي

  • – پخش تراكت با لگو كهكشان  وعكس هاي  خانم مريم رجوي و نصب تراکتهای …. درشهرهاي مختلف میهنمان ایران توسط يکانهاي شورشي

گرگان – نصب  تعداد زيادي از عکس خانم مریم رجوي بصورت پلاكارد بزرگ – ایران آزاد- ۱۰۰۰ اشرف

مینو دشت – پلاکارد ایران آزاد با هزار اشرف در دست نفر و عکس خانم مريم رجوي با شعار ایران آزاد

تهران – تراکت در دست نفر- ایران آزاد قیام با کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش با صداي  یکی از کانونهای شورشی : خواهرمريم عزيزما از قلب تهران به شما سلام مي كنيم با اميد خدا  و دروازه هاي تهران را براي شما و ارتش آزاديبخش باز مي كنيم …

اصفهان – تراکت در دست نفر یکی از نفرات کانونهای شورشی – ایران آزاد قیام با کانونهای شورشی  و هشتك ايران آزاد در شهر اصفهان

تهران – پخش و نصب  تراکت فری ایران د ر جاهای مختلف با لگو كهكشان.. در تهران

اصفهان – نصب و پخش تراکت فری ایران با لگو كهكشان د ر جاهای مختلف شهر اصفهان

داراب – كانون شورشي 814 – تراکت بزرگ – ایران آزاد قیام با کانونهای شورشی قیام تا پیروزی در داراب

کرج – اشرف 570 – تراکت فری ایران  با لگو كهكشان – اشرف – نصب در محلهاي مختلف شهر کرج

اشتراک گذاری: