ایران آزاد-قیام با کانونهای شورشی و حمایت ازگردهمایی مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

ایران آزاد-قیام با کانونهای شورشی و حمایت ازگردهمایی مقاومت

تهران و سایر شهرهای میهن : کارزار حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت در 9 تیر1397 در پاريس: ايران آزاد، قیام با كانون‌هاي شورشي

-پخش تراكت با لگو كهكشان  و عكس هاي مريم رجوي ….درشهرهاي مختلف توسط يگان هاي شورشي

-اصفهان – نصب پلاكارد با لگو كهكشان و عكس خانم مريم رجوي  چند تايي در خيابان  شلوغ و جلوي مغازه ومحل هاي مختلف

-تهران – ايران آزاد …با لگو كهكشان …. و با شعار: مرگ بر حكومت فاشيست ….

-سمنان- كانون شورشي 214- پلاكارد – ايران آزاد با لگو كهكشان…. قيام با كانون هاي شورشي  قيام تا سرنگوني …

-خرم آباد – تراكت با لگو كهكشان …

-اروميه – پلاكارد ايران آزاد با لگو كهكشان …در دست نفر جلوي صورتش گرفته بود..

-نجف آباد – نصب تراكت ايران آزاد با لگو كهكشان… درمحل هاي مختلف

-قم – دست گرفتن تراكت  با لگو كهكشان …….  در جلوي صورت …

تهران – قيام كانون هاي شورشي و گرفتن تراكت جلوي صورت  … دموكراسي با مريم رجوي……..

-ساري – تراكت با لگو كهكشان …. مرگ بر اصل ولايت فقيه  درود بر رجوي …تير 97…..

-سقز – ايران آزاد با قيام با كانون هاي شورشي پخش در محل هاي مختلف روي ماشين و…… تراكت هشك ايران آزاد…

-رشت – در دست درگرفتن تراكت : هشتك ايران آزاد .. قيام با كانون هاي شورشي .در سراسر ايران ..

-لنگرود …. ايران آزاد …قيام با كانون هاي شورشي… در سراسر ايران ..

-لاهيجان – پلاكارد   ايران آزاد …قيام با كانون هاي شورشي… درسراسر ايران …..گرفتن جلوي صورت…

-بوشهر ….ايران آزاد – شعار نويسي روي ديوار….ايران آزاد…..