ایتالیا-تصویب بیانیه آزادی ودمکراسی برای ایران درآستانه گردهمایی مقاومت

اندازه متن
Aa Aa

ایتالیا-تصویب بیانیه آزادی ودمکراسی برای ایران درآستانه گردهمایی مقاومت

 

ايتاليا:

تصويب بيانية «آزادي و دموکراسي براي ايران»

توسط شهرداري‌هاي ريوولي، كاوانيولو، فوسانو

و اتحادية شهرداران پينه‌رولو

در آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت

 

همبستگي با قيام مردم ايران

حمايت از شوراي ملي مقاومت

و برنامة ده ماده‌يي مريم رجوي

براي استقرار آزادي و دموكراسي در ايران

 

در آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، شهرداري‌هاي ريوولي، كاوانيولو ، فوسانو و اتحادية شهرداران پينه‌رولو در ايتاليا «بيانية آزادي و دموكراسي براي ايران» را با اكثريت اعضا به تصويب رساندند.

شهرداري‌هاي ايتاليا در اين بيانيه كه پس از تصويب به قانون تبديل شده، ضمن اعلام همبستگي با قيام مردم ايران، حمايت خود را از شوراي ملي مقاومت و برنامة ده ماده‌يي خانم مريم رجوي براي استقرار آزادي و دموكراسي در ايران اعلام كردند.

آنها هم‌چنين جامعة جهاني را فراخواندند تا روابط خود را با ديكتاتوري آخوندي، به محترم شمرده شدن حقوق بشر در ايران مشروط كند.

در این بيانيه  ازجمله آمده است:

حدود چهار دهه است که ديکتاتوري مذهبي حاکم بر ايران به سرکوب مردم مي‌پردازد و بارها از طرف سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر محکوم شده است.

بيش از 120000 نفر از مخالفان (رژيم) و مدافعان دموکراسي و حقوق بشر اعدام شده‌اند

در تابستان سال  1988 (1367) رژيم ايران بيش از 30000 تن از زندانيان سياسي را که اغلب از اعضا و حاميان مجاهدين خلق ايران بودند در زندان‌هاي سراسر ايران اعدام کرد.

عفو بين‌الملل اين قتل عام را «جنايت عليه بشريت» دانسته و خواهان قرار گرفتن مسئولان آن در برابر عدالت شده است.

بنا بر گزارش‌هاي سازمان ملل متحد، (رژيم) ايران نسبت به جمعيت (كشور)، رتبة اول اعدام‌ها در جهان را دارد.

با وجود چنين سركوبي، جهان در طول ژانويه 2018 (دي‌ماه 96) دوباره با موجي از قيام‌ها و تظاهرات مردم ايران كه در مدت كوتاهي به بيش از 140 شهر گسترش يافت، مواجه شد.

مردم ايران به جهانيان نشان داده اند كه آماده‌اند تا همراه با مقاومت سازمان‌يافتةشان، بهاي تغيير دموكراتيك  و برپایی حكومتي مبتني بر جدايي دين و دولت را بپردازند و آن را محقق کنند.

ما ضمن اعلام همبستگي با قيام مردم ايران براي آزادي و دموكراسي، حمايت خود را از شوراي ملي مقاومت ايران براي يك تغيير دموكراتيك در ايران اعلام مي‌كنيم.

ما از جامعة بين‌المللي مي‌خواهيم كه هرگونه رابطة خود را با رژيم ايران به محترم‌شمردن حقوق بشر مشروط كند و با صداي بلند خواستار آزادي زندانيان سياسي هستيم.

ما  از گردهمايي عظيم ايرانيان در پاريس در 30 ژوئن، در حمايت از خواسته‌هاي قيام‌هاي مردم ايران براي تغيير اين ديكتاتوري مذهبي و استقرار آزادي و دموكراسي در ايران، حمايت مي‌كنيم.

ما هم‌چنين برنامة 10 ماده‌يي رئيس‌جمهور منتخب اين شورا خانم مريم رجوي را براي برپايي يك جمهوري دموكراتيك مبتني بر جدايي دين از دولت، برابري جنسي، قومي و مذهبي، عاري از برنامة اتمي، لغو مجازات اعدام،  هم‌زيستي مسالمت‌آميز و متعهد به قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، براي تضمين دموكراسي، توسعه و پيشرفت در ايران و جامعة بين‌المللي، مورد حمايت قرار مي‌دهيم.

زمان آن رسيده است كه جامعة بين المللي خود را در طرف درست تاريخ قرار بدهد.