نگاهی به برخی حرکتهای اعتراضی در شهرهای میهن – ۲تیر۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

نگاهی به برخی حرکتهای اعتراضی در شهرهای میهن – ۲تیر۱۳۹۷

ادامه اعتراض مردم آبادان به بی آبی در مقابل فرمانداری

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه طباطبایی

بستن اتوبان بوشهر شیراز توسط مردم در اعتراض به ۵۵ روز بی آبی

تجمع و امضای طومار توسط اهالی این منطقه در اعتراض به بوی بد آلاینده ها