اندازه متن
Aa Aa

 

کن بلکول:  گردهمایی پاریس نشان دهنده حمایت گسترده از طرح ۱۰ ماده یی مریم رجوی  

کن بلکول، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل‌متحد  در مقاله یی که در ‌تاونهال درج شده درباره گردهمایی (همایش) بزرگ  ایرانیان در پاریس نوشت:

«می توان بسادگی گفت که دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران با بزرگترین تهدید داخلی خود بعد از اینکه در سالهای ۱۹۸۰ روی کار آمده مواجه است.

در آغاز سال جاری این کشور از اعتراضات عمومی تکان خورده است.

سلسله یی از اعتراضات یک گام عمده به جلو برای جنبش مقاومت دمکراتیک بود

به این لحاظ که باعث شد فعالیت سیاسی از کشاورزان و قشر فقیر روستا نشین صدای خود را برسانند و این در حالیست

که این اقشار مدتها این رژیم را تحمل می کرده اند و حتی حامی آن بوده اند. در دسامبر تا ژانویه این قیامها تا 140شهر ایران را فرا گرفت»

 

سالی مملو از قیامها در ایران

 

در مناسبت نوروز سال نو خانم رجوی عنوان کرد که سال آتی می تواند و باید به یک سال مملو از قیامها تبدیل گردد که تا به پیروزی نهایی ادامه می یابد.

شورای ملی مقاومت ایران نقشه مسیر پیروزی نهایی آینده را ترسیم کرده که شامل برکناری کامل رژیم حاکم بر ایران و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک می باشد.

مریم رجوی طی یک برنامه ۱۰ ماده یی چارچوب این نظام آینده را ارائه کرده است که شامل انتخاباتی آزاد و منصفانه،

حکومتی سکولار، تضمین حقوق زنان و اقلیتها و یک تعهد برای روابط  صلح آمیز با همسایگانش می باشد…

 

همایش سالانه مقاومت ایران در پاریس

مراسم سالانه که در سال جاری برگزار می شود از اهمیت خاصی برخوردار است و نشان دهنده حمایت گسترده یی است

که اخیرا از طرح ۱۰ماده یی خانم رجوی ابراز شده است…

چنین اتحادی، مهمترین الزام یک گذار صلح آمیز  است  و شورای ملی مقاومت آلترناتیوی است

که این اتحاد را برای یک ایران دموکراتیک فراهم کرده است…

برای هر کس که این اتحاد را در گردهمایی 30ژوئن مشاهده کند دشوار است

نتیجه نگیرد که سیاست آمریکا نسبت به ایران در جهت درستی پیش می رود.

بایستی این قدرت فزاینده را به عنوان عنصری دید که امید مردم ایران را برای تغییر حکومت

از درون کشور می‌افزاید و به همین دلیل، بقیه جهان غرب بایستی موضع مشابهی اتخاذ کند.

 

برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران

۱. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.

۲. ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم.

و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.

۳. ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.

۴. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.

۵. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم.

هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.

۶. ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت،

حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.

۷. ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله،

«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.

۸. ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم.

و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.

از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.

۹.  سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی

و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.

۱۰. ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.

 

مطلب مرتبط

واشنگتن تایمز: ایران – معرفی برنامه های آلترناتیو شورای ملی مقاومت

کن بلکول:  گردهمایی پاریس نشان دهنده حمایت گسترده از طرح ۱۰ ماده یی مریم رجوی