انگلستان-بیانیه بیش از200نمایندگان مجلسین درحمایت ازقیام و مقاومت ایران

اندازه متن
Aa Aa

انگلستان-بیانیه بیش از200نمایندگان مجلسین درحمایت ازقیام و مقاومت ایران

 بيانية بیش از 200 تن از نمايندگان مجلسين انگلستان

در آستانة گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس

حمايت از قيام و مقاومت ايران و برنامة 10 ماده‌يي مريم رجوي

 ما دولت انگلستان و جامعة بين‌المللي را فرا مي‌خوانيم

كه شوراي ملي مقاومت ايران را به‌عنوان آلترناتيو ديكتاتوري مذهبي

به‌رسميت بشناسند

در آستانة برگزاري گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس ، بيش از 200 تن از نمايندگان هر دو مجلس انگلستان، از همة احزاب این کشور، شامل بيش از 10 وزير پيشين و 15 تن از رؤساي كميته‌هاي پارلماني ضمن ابراز همبستگي با قيام مردم ايران عليه فاشيسم ديني حاكم ، دولت انگلستان و جامعة بين‌المللي را فراخواندند كه سیاست قاطعی را علیه رژيم آخوندي اتخاذ كنند و شوراي ملي مقاومت ايران را به عنوان آلترناتيو اين رژيم به رسميت بشناسند.

بيش از 200 نمايندة مجلسين انگلستان در اين بيانيه كه توسط كميتة بريتانيايي براي يك ايران آزاد منتشر شده، قيام بزرگ مردم ايران را «نشان‌دهندة خواست و اراده واقعي» آنها «براي تغيير ديكتاتوري مذهبي و رد عمومي گسترش تروريسم و جنگ‌طلبي رژيم در منطقه» دانستند و تأكيد كردند:

ما همبستگي خود را با مردم ايران اعلام و از اهداف دموكراتيك آنها حمايت مي كنيم.

آنها هم‌چنين خواهان آن شدند كه روابط با رژيم آخوندي، «به پايان شكنجه، اعدام، (برنامة) موشك‌هاي بالستيك و گسترش تروريسم و جنگ در منطقه مشروط شود».

بيانية بيش از 200 نمايندة مجلسين انگلستان

حدود چهار دهه است كه رژيم ايران به‌دليل ادامة نقض شديد حقوق بشر محكوم شده است؛ بيش از 120000 مدافع دموكراسي و حقوق بشر در ايران به‌طور خودسرانه دستگير، شكنجه و اعدام شده‌اند. در تابستان 1988 (1367) بيش از 30000 زنداني سياسي به‌خاطر مخالفت با ديكتاتوري مذهبي و حمايت از جنبش دموكراتيك سازمان مجاهدين خلق ايران تنها ظرف دو ماه قتل عام شدند. عفو بين‌الملل اين قتل عام را يك «جنايت عليه بشريت» ناميد كه عاملان و آمران آن بايد در مقابل عدالت قرار گيرند. به گفتة سازمان ملل، رژيم ايران بالاترين تعداد اعدام را در جهان نسبت به  جمعيت (كشور) دارد.

اما به‌رغم چنين سركوبي، جهان، در ژانويه 2018 (دي‌ماه 96)، شاهد موج قيام‌ها و اعتراضات مردم ايران بود كه به‌سرعت به بيش از 140 شهر گسترش يافت. مردم فرياد مي‌زدند: «مرگ بر خامنه اي و روحاني» و«اصلاح‌طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا»،  «سوريه را رها كن فكري بحال ما كن».

اين نشان‌دهندة خواست و ارادة واقعي مردم ايران براي تغيير اين ديكتاتوري مذهبي و رد عمومي گسترش تروريسم و جنگ‌طلبي رژيم در منطقه است.

ما ضمن  اعلام همبستگي‌ با مردم ايران، از اهداف دموكراتيك آنها حمايت مي‌كنيم. اين حقيقت كه اين قيام‌ها با شعارهای سراسری به‌سرعت به بيش از 140 شهر گسترش يافت، بيانگر نقش رهبري‌كننده قوي سازمان مجاهدين خلق در اين تظاهرت است. رئيس‌جمهور رژيم و  ولي فقيه آن و بسياري از مقام‌هاي ديگر این رژيم، تصديق كرده‌اند كه اپوزيسيون اصلي ايران و حاميانش، نقش كليدي در سازماندهي اين تظاهرات و ادامة آنها داشته‌اند.

دوران در ايران تغيير كرده است. مردم ايران براي تغيير دموكراتيك و برقراري آزادي در ايران قيام كرده‌اند كه به (برقراري) صلح و امنيت در كل منطقه منجر خواهد شد. ما دولت‌هاي بريتانيا و اروپا و همچنين جامعة بين‌المللي را فرا مي‌خوانيم كه سياست نرمش خود (در قبال اين رژيم) را به برخورد قاطع تغيير دهند. نيروي تروريستي قدس رژيم ايران، حزب‌الله و سپاه پاسداران بايد از منطقه اخراج شوند. روابط با اين رژيم بايد به پايان شكنجه، اعدام، (برنامة) موشك‌هاي بالستيك و گسترش تروريسم و جنگ در منطقه مشروط شود.

ما هم‌چنين با گردهمايي بزرگ مردم ايران در پاريس در 30 ژوئن در حمايت از قيام‌ها در ايران براي برقراري آزادي و دموكراسي ابراز همبستگي مي‌كنيم.

ما دولت خود و جامعة بين‌المللي را فرا مي‌خوانيم كه با مردم ايران همسو شوند و شوراي ملي مقاومت ايران را به‌عنوان آلترناتيو واقعی در برابر اين ديكتاتوري لرزان مذهبي به‌رسميت بشناسند. ما از برنامة 10 ماده‌يي خانم مريم رجوي رئيس‌جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت ايران براي برقراري يك جمهوري دموكراتيك مبتني بر جدايي دين از دولت، برابري جنسيتي، قومي و مذهبي، غير اتمي، لغو حكم اعدام، هم‌زيستي مسالمت‌آميز و متعهد به پيمان‌ها و قوانين بين‌المللي براي تضمين حكومت مردمي، توسعه و پيشرفت در ايران و سراسر جهان، حمايت مي‌كنيم.

اكنون زمان آن است كه جامعة بين‌المللي در طرف درست تاريخ قرار بگيرد.