اسدالله اسدي ديپلمات آخوندها در اتريش که دستور حمله تروريستي را داد، در آلمان دستگير شد

اندازه متن
Aa Aa

 

اسدالله اسدي ديپلمات آخوندها در اتريش که دستور حمله تروريستي را داد، در آلمان دستگير شد

 

يك ديپلمات تروريست رژيم آخوندي بنام اسدالله اسدي، طراح اصلي حمله تروريستي به گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس بود

كه در آلمان دستگير شده است. اين ديپلمات تروريست از مرداد۱۳۹۳ ايستگاه اطلاعات رژيم آخوندي در اتريش بوده است.

دو تروريست دستگير شده  در بلژيك، امير سعدوني و نسيم نومني نام دارند و مقيم آنتورپ هستند.

قبل از اسدالله اسدی، فردي بنام مصطفی رودکی رئیس ایستگاه اطلاعات سفارت رژيم در اتريش بود.

وي سپس به تهران منتقل شد و در سال ۱۳۹۶ براي توطئه عليه مجاهدين در آلباني رييس ایستگاه اطلاعات سفارت رژیم در آلبانی شد.

مقاومت ايران خواهان بستن سفارت خانه ها و نمايندگي هاي رژيم آخوندي، مراكز ترور و جاسوسي

و اخراج مأموران اطلاعات و نيروي تروريستي قدس از كشورهاي اروپايي گرديد.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

۱۱ تير ۱۳۹۷(۲ ژوييه ۲۰۱۸)

اسدالله اسدي ديپلمات آخوندها در اتريش که دستور حمله تروريستي را داد، در آلمان دستگير شد