انعکاس گردهمایی بزرگ مقاومت در رسانه‌های بین‌المللی

انعکاس گردهمایی بزرگ مقاومت در رسانه‌های بین‌المللی

گفتگو با اسحاق علینژاد – ۱۳ تیر ۱۳۹۷